Elli dört farz nelerdir?

ELLİ DÖRT FARZ NEDİR?

Her Müslüman’ın öğrenmesi ve uyması gereken dini emirlerden meşhur olanlarıdır. Çocuk akıl baliğ olunca, inanmayan biri Kelime-i tevhidi (Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah) söyleyince, bunun manasını bilip, inanınca, Müslüman olur. Bunlar da her Müslüman gibi, İslâmiyet’in hepsine, yani Muhammed aleyhisselâmın söylediği emirlerin ve yasakların tamamına, Allahü teâlânın bildirmiş olduğuna inandım, demeleri lâzımdır. Daha sonra karşılaştığı bütün işlerde, emirleri ve yasakları öğrenmesi, inanması ve yapması lâzımdır. Farzlardan meşhur olan elli dört adedini seçmişlerdir. Elli dört farz şunlardır:

1) Allahü teâlânın bir olduğuna inanmak,

2) Helâl yemek ve içmek, 

3)  Abdest almak, 

4)  Beş vakit namazı kılmak,

5) Cünüplükten gusletmek,

6)  Rızkın Allah’tan olduğuna inanmak,

7) Helâl, temiz elbise giymek,

8) Hakka tevekkül etmek,

9)  Kanaat etmek, açgözlü olmamak

10) Nîmetlerinin mukâbilinde, Allahü teâlâya şükretmek,

11) Kazâya râzı olmak,

12)  Belâlara sabretmek,

13) Günahlara tövbe etmek,

14) Allah rızası için ibadet etmek,

15) Şeytanı düşman bilmek,

16) Kur’ân-ı kerîmin hükmüne râzı olmak,

17) Ölümü hak bilmek,

18) Allah’ın dostlarına dost, düşmanlarına düşman olmak,

19)  Babaya ve anaya iyilik etmek, dersimiz.com

20) Mârûfu (iyiliği)  emr, münkeri (kötülüğü) nehyetmek,

21) Sıla-i rahm, akrabâyı ziyâret etmek,

22) Emânete hıyânet etmemek,

23) Daima Allahü teâlâdan korkup, ferahı(şımarıklığı ve azgınlığı) terk etmek,

24) Allah’a ve Resûlü’ne itâat etmek,

25) Günâhtan kaçıp ibâdetlerle meşgul olmak,

26) Müslüman devlet başkanına itâat etmek,

27) Âleme,  ibret nazarıyla bakmak,

28) Allahü teâlânın varlığını tefekkür etmek,

29) Dilini, fuhşa ait kelimelerden korumak, küfürlü konuşmamak,

30) Kalbini temiz tutmak,

31) Kimseyi maskaralığa almamak, alay etmemek,

32) Harama bakmamak,

33) Sözüne sâdık olmak,

34) Kulağını münkerât (günah olan şeyler) dinlemekten korumak,

35) İlim öğrenmek,

36) Tartı ve ölçü âletlerini, hak üzere kullanmak,

37) Allah’ın azabından daima korkmak, 

38) Müslüman fakirlere zekât vermek ve yardım etmek,

39) Allah’ın rahmetinden ümidi kesmemek,

40) Nefsinin isteklerine tâbi olmamak,

41) Allah rızâsı için yemek yedirmek,

42)  Kifâyet(İhtiyacı kadar) miktarı rızık kazanmak için çalışmak,

43) Malının zekâtını, mahsulün uşrunu vermek,

44) Âdetli ve lohusa olan ehline yakın olmamak,

45) Kalbini, günahlardan temizlemek,

46) Kibirli olmaktan sakınmak,

47) Bâlig olmamış yetimin malını muhâfaza etmek,

48) Genç oğlanlara yakın olmamak,

49) Beş vakit namazı vaktinde kılıp, kazaya bırakmamak,

50) Zulüm ve zorbalıkla kimsenin malını yememek,

51) Allahü teâlâya şirk koşmamak,

52) Zinadan kaçınmak,

53) Şarabı ve alkollü içkileri içmemek,

54) Boş yere yemin etmemek.


Ekleyen : dersimiz.com