Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Sözlüğü (D-E)

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Sözlüğü (D)
- Dahil-iç
- Daimi-sürekli
- Darbe-vuruş
- Dargın-küs
- Darılmak-küsmek
- Davet-çağrı
- Defa-kez
- Değer-kıymet
- Değerli-kıymetli
- Değnek-sopa
- Deli-çılgın
- Delil-kanıt
- Deneme-tecrübe
- Denetim-kontrol
- Deney-tecrübe
- Deprem-zerzele
- Dergi-mecmua
- Derhal-hemen
- Deri-ten
- Derslik-sınıf
- Devamlı-sürekli
- Devinim-hareket
- Devir-çağ
- Devir-tur
- Devre-dönem
- Dışalım-ithalat
- Dışsatım-ihracat
- Diğer-başka
- Dil-lisan
- Dilbilgisi-gramer
- Diri-canlı
- Dize-mısra
- Doğa-tabiat
- Doğal-tabii
- Doğu-şark
- Doktor-hekim
- Donuk-mat
- Doruk-zirve
- Dönemeç:viraj
- Döşek:yatak
- Duru:berrak
- Durum:vaziyet
- Duygu:his
- Düş:rüya
- Düşünce:fikir
- Düzen:seviye
- Düzmece:sahte
- Düzyazı:nesir
- Dilek:istek
- Dizi:sıra
- Dost:arkadaş

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Sözlüğü (E)
- Ebat: boyut
- Ebedi: sonsuz
- Ebeveyn. Ana-baba
- Edat: ilgeç
- Efe: zeybek
- Egoist:bencil
- Ehemmiyet:önem
- Ek. İlave
- Eklem: mafsal
- Ekonomi : iktisat
- Elbise: giysi
- Emir: buyruk
- Emniyet: güvenlik
- Ender: nadir
- Endişe :kaygı
- Endüstri:sanayi
- Enkaz: yıkıntı
- Enlem: paralel
- Entari: giysi
- Enteresan: ilginç
- Erek: amaç
- Esas: temel
- Eser: yapıt
- Esir: tutsak
- Etki: tesir
- Etraf: çevre
- Evvel: önce
- Eylem: fiil
- Eylemsi: fiilimsi
- Ev: konut
- Edebiyat: yazın
- Eda: verme


Ekleyen : notbak.com