Zarf Tümleci

Zarf Tümleci

 

Yüklemi; durum, zaman, miktar, yer-yön ve sebep gibi yönlerden tamamlayan öğelerdir. Yükleme sorulan "nasıl, ne zaman, ne kadar, nere(ye), neden, niçin, niye, ne" sorularıyla bulunur.

 

?Söylediğim filmi akşam izleyebildin mi?

?Az önce, buradan bir çocuk koşarak geçti.

?Güneş doğmadan yola çıkacağız.

?Sabaha kadar ders çalıştım.

?Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden.

?Bebek,  gürültüden uyuyamamış.

?İhtiyarın elleri soğuktan çatlamıştı.

?Şimdi uzaklardasın.

?Çok dolaştım yapayalnız bu sahillerde.

?Annesine sessizce bir şeyler söyledi.

?Eylülde gelecekmiş buralara.

?Ahmet birazdan aşağı iner.

?Çocuklar, hava soğuyunca hemen içeri girdiler.

 

UYARI: Yer-yön zarfları ek aldığında zarf tümleci olmaz. Aldığı eklere göre değişik öğe görevleri üstlenir.

Aşağıya in. Aşağıda bekliyorum. Aşağıdan bakıver. (Dolaylı Tümleç)

Aşağısı çok sıcak.  (Özne)

Aşağıyı çok beğenmiş. (Nesne)


Ekleyen : Mehmet Akif Güner