Kompozisyon Yazmanın Metodu (Yöntemi)

kompozisyon yazmakKOMPOZİSYON YAZMANIN METODU (YÖNTEMİ)

Türk edebiyatında kompozisyon, “tertip, düzen, düzenli yazı” anlamlarına gelmektedir.

Kompozisyon yazma işi, şu sıraya göre yapılır:

Kendi seçtiğimiz veya bir başkası tarafından seçilen bir konu üzerinde kompozisyon yazarken, zihnimizde yapacağımız ilk işlem; o konu ile ilgili duygu, düşünce, hayal ve bilgilerimizi canlandırmaktır.

Üzerinde kompozisyon yazacağımız konu; şiir veya düzyazı türünde bir eser, herhangi bir eserden alınmış bir parça, bir atasözü, bir özdeyiş veya soyut bir duygu (sevmek gibi) olabilir.

Meselâ (örnek olarak), şu sözü ele alalım: “Hayatta hiç kimse başarı merdivenini elleri cebinde tırmanmamıştır.” Bu sözde, konu, “çalışmak, başarma için çalışmak”tır.

Konuyu bulduktan sonra yapacağımız ikinci işlem, kompozisyon konumuzdaki ana düşünceyi ve yardımcı düşünceleri belirlemektir.

Ana düşünce (fikir); bir konu üzerinde bir kimsenin kendine özgü düşüncesidir. Mesela yukarıdaki sözde, ana düşünce “Başarılı olmak için çok çalışmalıyız.” Cümlesi olabilir.

Ana düşünceyi destekleyen, ana düşünceyle ilgili olan öteki düşüncelere de “yardımcı düşünceler” denir.

 

KOMPOZİSYON YAZMA DENEMESİ

Bize “Orman konusunda bir kompozisyon yazınız.” denilmiş olsun. Burada konu “orman”dır.

 

KOMPOZİSYONDA KAĞIT VE YAZI DÜZENİ

Düzenli bir kompozisyon yazarken;

a. Kullanacağımız kağıt beyaz ve çizgisiz olmalıdır.

b. Kompozisyon yazılılarında siyah kurşun kalem, ödevlerde mavi mürekkepli dolmakalem veya tükenmez kalem kullanılmalıdır.

c. Kağıdın etrafına süsleme yapmak, resim yapmak gereksizdir.

d. Yazılar okunaklı ve eşit aralıklı yazılmalıdır. Harfler, kelimeler ve satırlar arasında eşit boşluk olmalıdır.

Hazırlayan: Alparslan TAŞÇI – Türkçe Öğretmeni


Ekleyen : Alparslan TAŞÇI