Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Sözlüğü (F-G-H)

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Sözlüğü (F)
- Faaliyet: etkinlik
- Fakat: ama-lakin
- Fakir: yoksul-fukara
- Faktör-unsur
- Fare-sıçan
- Fark-ayrım
- Fasıla-ara
- Fayda-yarar
- Fazla-çok
- Fena-kötü
- Fert-birey
- Feza-uzay
- Fiil- eylem
- Fikir-düşünce
- File-ağ
- Füze-roket
- Felç-nüzul
- Fer-ışık
- Faiz-nema

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Sözlüğü (G)
- Garip-acayip
- Garp-batı
- Gaye-amaç
- Gayret-çaba
- Gebe-hamile
- Gelecek-istikbal-ati
- Gelenek-anane
- Gene-yine
- Genel-umumi
- Geri-art
- Gıda-besin
- Giysi-elbise
- Giz-sır
- Gizli-saklı
- Görev-vazife
- Gövde-beden
- Gramer-dilbilgisi
- Güç-kuvvet-zor
- Güçlü-kuvvetli
- Güldürü-komedi
- Gülünç-komik
- Güney-cenup
- Güven-itimat
- Güz-sonbahar
- Gözlem-rasat
- Gökyüzü-sema
- Gezmek-dolaşmak

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Sözlüğü (H)
- Hal-durum
- Halbuki-oysa
- Ham-olmamış
- Hane-ev
- Hareket-devinim
- Hariç-dış
- Harp-savaş
- Hasis-cimri-pinti
- Hasret-özlem
- Hassas-duygulu
- Hatıra-anı
- Hayal-düş
- Hayat-yaşam
- Haysiyet-onur
- Hediye-armağan
- Hekim-doktor
- Hela-tuvalet-wc
- Hemen-derhal
- Hiddet-öfke
- Hikaye-öykü
- Hisse-pay
- Hudut-sınır
- Hususi-özel
- Hür-özgür
- Hısım-akraba
- Hasım-düşman
- Hareket-devinim
- Hadise-olay


Ekleyen : notbak.com