Sıfatlar Konu Anlatımı

Sıfat(Ön Ad):Adlardan önce gelerek önüne geldiği adın karşıladığı varlık ya da kavramın niteliğini gösteren ve farklı bakımlardan belirten sözcük ya da sözcük öbeklerine sıfat denir.
- Sıfatlar tek başına kullanılamazlar.
- Adlardan önce gelirler.
- Görev ve anlamlarına göre sıfatlar
niteleme ve belirtme olmak üzere ikiye ayrılırlar.

Örnekler:

·         küçük çocuk,

·         yeşil örtü,

·         birkaç ev,

·         bu oda,

·         kırmızı biber

Niteleme Sıfatları:
Kendisinden sonra gelen adın niteliğini, gösteren ve nasıl sorusuna cevap veren sıfatlara niteleme sıfatı denir.

Örnekler:

·         dar sokak

·         güzel bahçe

·         büyük ev

·         kırmızı elma

·         kalın kitap

Belirtme Sıfatları
Varlıkları işaret, sayı ve soru yoluyla belirten sıfatlardır.

Dörde ayrılır.

1.    İşaret sıfatı

2.    Soru sıfatı

3.    Belgisiz sıfat

4.    Sayı sıfatı

İşaret Sıfatı:
Hangi sorusunun cevabı olan sıfatlardır.

UYARI!

- İşaret sıfatları çoğul eki almazlar.

- İşaret sıfatları durum ekleri alamazlar.

- İşaret sıfatları mutlaka addan önce gelir.

- İşaret sıfatları çoğul eki ve durum eki alırsa ayrıca ismin yerine geçerse işaret zamiri olurlar.

Örnekler:

yandaki ev, aşağıdaki okul, cüzdanımdaki para

Soru Sıfatları:

ne, nasıl, kaç, kaçıncı, kaçar, hangi, kaçta

Örnekler:

?Ne iş yapacaksın?

?Kaç kitap okudunuz?

?Kaç lira kazandın?

?Kaçıncı sokakta oturuyorsunuz?

?Hangi ev sizin?

Belgisiz Sıfatlar:

bir, hiç, her, bazı, çoğu, bütün, fazla, birtakım

Örnekler:

·         Bütün insanlık barış istiyor.

·         Başka yerlere gitmedim.

·         Birkaç öğrenci sizi bekliyor.

·         Her kadın çocuğunu çok sever.

·         Bir kış günüydü.

Sayı Sıfatları

Sayı Sıfatları

·         Otuz gün

·         On iki ay

·         Üç katlı ev

Sıra Sayı Sıfatları

·         Dördüncü sıra

·         İkinci kat

·         Beşinci gün

Üleştirme Sayı Sıfatları

·         Birer kitap

·         Beşer ay

·         Altışar kalem

Kesir Sayı Sıfatları

·         Yüzde on faiz

·         Beşte bir pay

·         Üçte iki hisse


Ekleyen : notbak.com