Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Sözlüğü (T-U-Ü-V-Y-Z)

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Sözlüğü (T)
- Tabiat-doğa
- Tabii-doğal
- Tabip-hekim-doktor
- Talebe-öğrenci
- Talih-şans
- Tamir-onarım
- Tane-adet
- Tanık-şahit
- Tanım-tarif
- Tapınak-mabet
- Taraf-yan
- Tarım-ziraat
- Tarif-tanım
- Tasdik-onay
- Tebrik-kutlama
- Tecrübe-deney
- Tedbir-önlem
- Teklif-öneri
- Tekrar-yine
- Temel-esas
- Tercüme-çeviri
- Tertip-düzen
- Tesadüf-rastlantı
- Tesir-etki
- Toplum- cemiyet
- Tören -merasim
- Tuhaf-garip
- Tutsak-esir
- Tuvalet-hela-wc
- Tüm-bütün
- Tümör-ur
- Tümce-cümle
- Tren-şimendifer-katar
- Tartışma-münakaşa

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Sözlüğü (U)
- Uçurum-yar
- Ufak-küçük
- Uğraş-iş
- Ulu-yüce
- Ulus-millet
- Umumi-genel
- Umut-ümit
- Unsur-öğe
- Us-akıl
- Uyarı-ikaz
- Uygar-medeni
- Uyum-ahenk
- Uzak-ırak
- Uzay-feza
- Uçak-tayyare
- Usta-ehil

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Sözlüğü (Ü)
- Ümit-umut
- Ünlü-meşhur
- Ürün-mahsul
- Üye-aza
- Ülke-diyar-memleket
- Ülkü-ideal
- Üleş-pay
- Ürem-faiz

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Sözlüğü (V)
- Vaka-olay
- Vakit-zaman
- Varlıklı-zengin
- Vasıta-araç
- Vatan-yurt
- Vazife-görev
- Vaziyet-durum
- Vesika-belge
- Viraj-dönemeç
- Vücut-gövde
- Vilayet-il
- Veteriner-baytar

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Sözlüğü (Y)
- Yalın-sade
- Yan-taraf
- Yanıt-cevap
- Yapay-suni
- Yapıt-eser
- Yar-uçurum
- Yaratık-mahluk
- Yardımcı-muavin
- Yargıç-hakim
- Yarıyıl-sömestri
- Yas-matem
- Yasa-kanun
- Yaş-ıslak
- Yaşam-hayat-ömür
- Yaşlı-ihtiyar
- Yazı-ova
- Yazım-imla
- Yekün-toplam
- Yel-rüzgar
- Yerel-mahalli
- Yetenek-kabiliyet
- Yıl-sene
- Yine-tekrar
- Yitik-kayıp
- Yoksul-fakir-fukara
- Yöntem-metot
- Yurt-vatan
- Yüce-ulu
- Yürek-kalp
- Yüz-surat-sima-çehre
- Yüzyıl-asır
- Yemek-aş
Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Sözlüğü (Z)
- Zaman-vakit
- Zarar-ziyan
- Zengin-varlıklı
- Zeybek-efe
- Zıt-karşıt
- Ziraat-tarım
- Ziyan-zarar
- Zor-güç
- Zorunlu-mecburi
- Zırnık-metelik
- Zehir-agu
- Zabit-subay


Ekleyen : notbak.com