Eski Çağ Uygarlıkları

Eski Çağ Uygarlıkları

Uygarlıklar Kurulduğu Yer Temel Geçim Kaynakları Diğer Özellikleri

Çin Tarım-Ticaret Türklerle İpek Yolu ticareti için mücadele ettiler. Krallarına güneşin oğlu derler. Çin yıllıkları Türk tarihi için önemlidir. Barut, pusula, kağıt ve matbaayı icat ettiler. Çin seddini inşa ettiler. Uygurlara kadar Türklerle resmi ticaret devam etti. Hint Hindistan Tarım Kast sistemi nedeniyle milli birlik kuramadılar. Ulusal birlik yoktur. İskit Kuzey Karadeniz Hayvancılık İlk Türk topluluğudur. Bölgedeki ilk atlı birlikleri kurdular. Pantolonu icat etmişlerdir. Alper Tunga efsanesi İskitlere aittir. 

Sümer Mezopotamya Tarım İlk yazıyı (çivi yazısını) buldular. Tarihin ilk hukuk devletidir. İlk yazılı kanunları yaptılar. Mezopotamya uygarlığının temelini attılar. Gılgamış Destanı Sümerlere aittir. Akad Mezopotamya Tarım İlk imparatorluğu ve ilk sürekli orduyu kurdular. Babil Mezopotamya Tarım İlk yazılı anayasayı yapıp, ilk mutlak krallık sistemini kurdular. Yönetim biçimi mutlak monarşiye dayanıyordu. Tüm ülke valilerce yönetilen eyaletlere ayrılmıştı. Asur Mezopotamya Ticaret Anadolu ile ticaret yaparak Sümer çivi yazısını Anadolu`da Hitit`lere öğrettiler. Yönetim biçimi mutlak monarşiydi. Kralın yanında bugünkü bakanlara benzeyen yüksek rütbeli memurlar vardı.
Fenike Doğu Akdeniz Deniz Ticareti Alfabeyi icat ettiler. Ticaret için koloni kurup doğu kültürünü batıya taşıdılar. Fildişi işçiliğinde çok başarılıydılar. İbrani Doğu Akdeniz Tarım-Hayvancılık İsrail ve Yhudi adlı iki devlet kurdular. İlk tek tanrılı inanca sahip medeniyettir. Hitit Anadolu Tarım Pankuş meclisini kurdular. Tarih yazıcılığını (Anallar) başlattılar. Aile ve özel mülkiyeti içeren kanunlar yaptılar. 

Frigya Anadolu Tarım-Hayvancılık Tarımı korumak için kanunlar yaptılar. En ünlü anıtları Midas Anıtı denen 17 metre yüksekliğindeki anıttır. Lidya Anadolu Karayolu Ticareti Parayı icat ettiler. Kral Yolu`nu yaptılar. Paralı ordu kurdular. Lidya mimarisi oldukça gelişmişti. Buna karşılık şehirdeki halk, çatısı saz kaplı kulübe tipi evlerde yaşıyordu. İyon Anadolu Deniz Ticareti Vatan düşüncesi ile koloni kurdular. Hür düşünceye önem verdiler. İlim alanında faaliyette bulundular.

Urartu Anadolu Tarım-Hayvancılık Kuyu mezarları, su kanalları ve madencilik yaptılar. Van Kalesi, Çavuştepe, Altıntepe Urartulardan günümüze kalmış en önemli kalelerdir. Pers İran Ticaret-Tarım Ticareti geliştirdiler. İlk posta teşkilatını kurdular. Zerdüşt dinini benimsemişlerdir. 

Mısır Tarım İlk güneş yılı esaslı takvimi ve piramitleri yaptılar. İstilalara uğramadılar. Hukuk gelişmedi. Tıp, matematik, astronomide ilerlediler. Hiyeroglif yazısını buldular. En önemli piramitleri Keops, Kefren, Mikerinos`tur.

Girit Ticaret Ahiret inancı var. Knossos sarayı önemlidir. Girit dininde boğanın ayrı bir yeri vardır. Miken Mora Ticaret-Tarım Kralın danışma meclisi var. Miken şatosu önemli. Yunan Yunanistan Deniz Ticareti Vatan düşüncesi ile koloni kurdular. Sınıf kavgalarını önlemek için kanunlar koydular. Aristokratik demokrasi görüldü. Polis denilen şehir devletleri vardı. Felsefe bilimine çok önem vermişlerdir. Sokrates, Platon, Aristo ile Yunan felsefesi en yüksek düzeyine ulaşmıştır.  

Roma Akdeniz Havzası Tarım-Ticaret On iki levha kanunlarını yaptılar. Hristiyanlık bu uygarlığın içinde doğdu. Takvim ve alfabeyi geliştirdiler. Hükümdarların tanrılaştırılması ve bunlara tapılması geleneği vardır. İzmir, Efes, Milet gibi şehirlerde bir çok tapınaklar kurulmuştur. Hellen Avrupa-Asya Her türlü faaliyet Doğu batı kültürünü kaynaştırdılar. Pozitif ilimlerin gelişmesini sağladılar. İskenderiye ve Bergama kütüphaneleri papirüslerin ve el yazmaların toplandığı ünlü kütüphanelerdir. İskenderiye, Antakya ve Bergama`da büyük saraylar yapılmıştır.


Ekleyen : dersimiz.com