Evrim İle İlgili Görüşler

EVRİM İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER

Canlıların yaşamın başlangıcından bu yana geçirdikleri uzun süreli değişimlere evrim denir. Evrim konusundan çalışan birçok bilim adamı ve bu bilim adamlarının çeşitli görüşleri vardır.

Evrim üzerinde çalışan bilim adamlarından en somut şeyler bırakanlar Darwin ve Lamarck olmuştur.

 

Charles Darwin

Darwin, 19. yüzyılda yaşamış bir İngiliz bilim adamıdır. Biyoloji ve doğa tarihi konularında önemli çalışmalara imza atmıştır. Darwin’in görüşleri dünyayı dolaşarak yaptığı gözlemlere dayanmaktadır. Darwin’in en önemli görüşleri adaptasyon ve doğal seçilim olaylarıdır.

Adaptasyon ve Doğal Seçilim

Darwin, dünyayı gezerken Ekvador yakınlarındaki Galapagos adalarında çeşitli gözlemler yapmıştır. Bu sırada farklı adarlarda yaşayan ispinoz kuşlarının farklı gaga yapılarına sahip olduğunu görmüştür. Bu durum her adanın farklı doğal şartlar taşıdığını kanısına varmasını sağlamıştır. Kuşlardaki farklılığın sebebinin ise farklı doğal şartlar olduğunu söyler. Bu durum adaptasyondur. Adaptasyon, canlıların doğa şartlarına uyum sağlamak için farklı gelişimler göstermeleridir.

Darwin’in doğal seçilim fikri ise zürafaların uzun boylu olmasından yola çıkarak oluşmuştur. Darwin’e göre kısa boylu zürafalar yüksekteki ağaç yapraklarına yetişememiş ve bu nedenle besin bulamamıştır. Bundan kaynaklı olarak kısa boylu zürafalar ölmüş ve uzun boylu zürafalar yaşamlarını sürdürmüştür. Bu duruma doğal seçilim adı verilir. Doğal seçilim, doğa şartlarına uyum sağlayabilen canlıların yaşamını sürdürmesi, uyum sağlayamayanların ise yok olmasıdır.

 

Jean-Baptiste Lamarck

Lamarck, 19. yüzyılda yaşamış Fransız bir doğa bilimcidir. Evrim ile ilgili önemli çalışmaları vardır. Lamarck’ın en önemli görüşü canlılardaki değişim ile ilgilidir.

Lamarck’ın Evrim Görüşü

Lamarck’a göre evrim doğal şartlar neticesinde gerçekleşir. Lamarck’ın en önemli teorisi kullanılan organların gelişip kullanılmayanların körelmesi olayıdır.

Lamarck’ın görüşüne göre eskiden kısa boylu olan zürafalar, besin bulmak konusunda sıkıntı yaşıyordu. Yüksekteki ağaç yapraklarına ulaşmak için çaba harcayan zürafaların boyları her nesilde gelişim gösterdi ve ortaya uzun boylu zürafalar çıktı.


Ekleyen : dersimiz.com