Gazlar ve Özellikleri -2

GAZLAR 2

 

İDEAL GAZ DENKLEMİ


 P.V=n.R.T
 
P:    Basınç (atm),
76 cm Hg = 760 mm Hg = 1 atm eşitliği unutulmamalıdır.
V:    Hacim (ℓt)
n:    Mol sayısı
R:    Raydberg gaz sabiti olup bütün gazlar için 

formullitre.atm/mol.°K 

T:    Sıcaklık birimi olarak daima kelvin kullanılır. 

Kelvin = °C + 273 eşitliği vardır.
 
Örnek - 1 
2 mol H2 gazının 5,6 lt'lik bir kapta 8 atm. basınç yapması için sıcaklığı kaç °C olmalıdır?
 
Çözüm:
P.V = n.R.T denkleminden;
 formül2
T= 273 °K çıkmalıdır.
Kaç °C olduğu sorulduğundan °K = °C + 273 eşitliğinden gazın sıcaklığı 0°C olacaktır.
 
GAZLARIN YOĞUNLUĞU


Gazların yoğunluğu basınç ve sıcaklık değişimi ile değişir.
P . V = n . R . T denkleminde;
Mol sayısını gram cinsinden yazarsak,
gazın mol sayısı; gaz kütlesinin, gazın mol ağırlığına oranına eşittir.

p.MA = d.R.t  formülü çıkarılabilir.

Yoğunlukla ilgili sorularda bu eşitlik kullanılmalıdır.

 formül3
Örnek - 2 

N2 gazının normal koşullarda yoğunluğu 1,25 g/lt dir.
N2 gazının 0,2 atmosfer 273 °C’deki yoğunluğu kaçtır? (N : 14)
 
Çözüm :
P.MA = d.R.T denklemindeki sabit olan
formül4
Şartlar değişsede R değişmeyeceğinden,

formül5
Aynı gaz olduğu için MA’lar sadeleşir. Verilenler yerine yazılırsa
formül6

 
GAZLARIN KARŞILAŞTIRILMASI 
 

Farklı gazlar birbiriyle karşılaştırıldığında ya da herhangi bir gazın farklı ortamlardaki halleri birbiriyle kıyaslandığında;
formül7  
Buradan genel olarak aşağıdaki formül çıkarılır.

formül8

Formül karşılaştırma sorularında kullanılacaktır.
 
Örnek - 3 
2 litre hacimli kapta mutlak sıcaklığı T olan m gram CH4 gazı, 3 litre hacimli kapta mutlak sıcaklığı 2T olan 2m gram SO2 gazları vardır. 
SO2 gazının basıncının CH4 gazı basıncına oranı kaçtır?
(H : 1, C : 12, O : 16, S : 32)
 
Çözüm 
formüll
Örnek - 4 

Aşağıdaki grafiklerden hangisi yanlış çizilmiştir?
formüll2
Çözüm:
P.V = n.R.T denklemi esas alınarak yorumlanırsa A, B, C, E şıklarında çizilmiş olan grafikler doğru çizilmiştir. D şıkkında ise basınç, °C grafiği, gazın sıcaklığı 0 °C iken
273°K'dır. Basıncı sıfır olamaz. Yani grafik sıfır noktasından başlayamaz.
 

Cevap D


Ekleyen : dersimiz.com