Gölge oluşumu ve gölge çeşitleri

Gölge : Işık kaynağı önüne saydam olmayan bir cisim konulduğunda, engelin arka tarafı aydınlanmaz. Dolayısıyla engelin arka tarafında gölge oluşur. Engel arkasındaki hiç ışık almayan bölgeye " tam gölge ", tam gölge çevresindeki kısmen ışık alan bölgeye ise " yarı gölge " denir.

Tam ve yarı gölge çizilirken ;

 

Tam gölgeyi çizmek için, ışık kaynağının üst kenarından, cismin üst kenarına ışınlar gönderilir. Işınların ekran üzerine düştüğü kısımda tam gölge oluşur.

tam gölge

 

Yarı gölgeyi çizmek için ise; ışık kaynağının kenarından engelin çapraz kenarlarına ışınlar gönderilir. Işınların ekran üzerine düştüğü kısımda yarı gölge oluşur.

yarım gölge

 

 

 

Tam ve yarı gölge şu şekilde görünür;

NOT : Oluşan gölgenin büyüklüğü, ışık kaynağı ile engel arasındaki uzaklığa, ayrıca, ışık kaynağı ve engelin büyüklüğüne bağlıdır.

 

Perdede oluşan tam gölgenin yarıçaplarının bulunması için aşağıdaki oran kullanılır.

(Işığın engele uzaklığı / Işığın perdeye uzaklığı ) =  (Engelin yarıçapı / Tam gölgenin yarıçapı)

Perdede oluşan tam gölgenin boyunun bulunması için de aşağıdaki oran kullanılır.

(Işığın engele uzaklığı / Işığın perdeye uzaklığı ) =  (Engelin boyu / Tam gölgenin boyu)

 


Ekleyen : dersimiz.com