Haçlı Seferleri (1096-1270)

Haçlı Seferleri (1096-1270)

HAÇLI SEFERLERİ (1096–1270)

Haçlı Seferi: Avrupalıların din adamlarının önderliğinde birleşerek Hıristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs, Antakya, İskenderiye gibi yerleri almak amacıyla 1096 – 1270 yılları arasında düzenledikleri sekiz büyük seferlere Haçlı Seferleri denir.

 

HAÇLI SEFERLERİN SEBEPLERİ

 

DİNİ SEBEPLER :

- Hıristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs, Antakya, gibi kutsal şehirlerin ele geçirilmek istenmesi.

- Kuluni tarikatının çalışmaları.

- Papanın etki alanını genişletmek istemesi.

- Katolik Kilise’nin tüm Hıristiyan dünyasını egemenlik altına almak istemesi.

 

SİYASİ SEBEPLER :

- Bizans’ın Türk ilerleyişi karsısında Avrupa’dan yardım istemesi.

- Derebeylerin etkinliklerini artırmak istemeleri.

- Batıya doğru gelen Türk ilerleyişinin durdurulmak istenmesi.

 

EKONOMİK SEBEPLER :

- Avrupalıların doğu ülkelerinin zenginliklerini ele geçirmek istemeleri.

- Avrupa halkının yoksulluk içinde olmasına karşılık Doğu’nun zenginlik ve refah içinde bulunması.

- Önemli ticaret yollarının Müslümanların elinde bulunması.

 

SOSYAL SEBEPLER :

- Senyör ve şövalyelerin macera istekleri.

 

I.   Haçlı Seferi:(1096 – 1099) Kudüs Haçlıların, İznik ve Batı Anadolu Bizans’ın eline geçti. Selçuklular Konya’ya kadar çekildiler. Konya’yı başkent yaptılar. (Amacına ulaşan tek seferdir)

 

II.  Haçlı Seferi: (1147–1149)  Anadolu'ya gelen haçlılar Selçuklular tarafından yenilgiye uğratıldı

 

1176 Haçlılarla işbirliği yapan Bizans, II. Kılıç Arslan komutasında Türkiye Selçuklularına Miryokefalon’da yenildi. Bu zafer Anadolu’nun Türk yurdu olduğu kesinleştirdi.

 

III. Haçlı Seferi: (1189–1192)  Selahattin Eyyubi’nin Hittin Savaşında Haçlıları yenerek Kudüs’ü alması üzerine düzenlendi. Haçlılar başarılı olmadı.

 

IV. Haçlı Seferi:  (1204)          Haçlılar İstanbul’u işgal ederek Bizans’taki karışıklıklardan yararlanarak Latin İmparatorluğunu kurdular

HAÇLI SEFERLERİNİN SONUÇLARI

 

DİNİ SONUÇLARI :

- Kilise ve din adamlarına Hıristiyanların duyduğu güven azaldı.

- Papalık kurumu güç kaybetmeye başladı. 

- Avrupalılar kutsal saydıkları yerleri Müslümanların elinden alamamıştır.

- Skolâstik düşünce zayıfladı.

 

SİYASİ SONUÇLARI :

- Seferlere katılan derebeylerin bir kısmının ölmesi ve bazılarının ekonomik güçlerini kaybetmesi kralların monarşi idaresinin kuvvetlenmesine yaradı.

- Anadolu Selçuklu devletinin Anadolu'da üstünlük sağlaması gecikti.

- Papalığın ve Katolik kilisesinin gücünü kaybet­mesi, kralların otoritesinin artmasına yaradı.

 

EKONOMİK SONUÇLARI :

-Avrupa ile İslam dünyası arasında ticaret faaliyetleri gelişmiş Akdeniz limanlarının önemi artmıştır.

- İtalya'daki Venedik, Cenova ve Napoli şehirleri deniz ticaretiyle zenginleşti.

- Anadolu şehirleri başta olmak üzere Suriye ve Filistin ekonomik yönden zarar görmüşlerdir.

- Haçlıların deniz yoluyla taşınması Avrupa’da gemiciliğin gelişmesinde etkili oldu.

 

SOSYAL SONUÇLARI :

- Avrupa’da ticaretle uğraşan Burjuva sınıfı zenginleşti.

 

KÜLTÜREL VE TEKNİK SONUÇLARI :

- Avrupalılar İslâm medeniyetini yakından tanıdılar ve bundan faydalandılar.

- Kâğıt, barut, matbaa ve pusula gibi icatlar Avrupa’ya götürüldü.

- İslam ülkelerindeki fen ve teknik eserler Avrupalı­larca öğrenilmeye başlandı. Bu durum Yeniçağ­daki Hü­manizm, Rönesans, Reform ve Coğrafi Keşiflere katkıda bulundu.


Ekleyen : dersimiz.com