Hesap Makinesi ve Not Defteri Kullanımı

Hesap Makinesi ve Not Defteri Kullanımı

HESAP MAKİNESİ KULLANIMI
hesapmakinesiWindows ortamında farklı matematiksel hesaplamalar yapılmak istendiğinde şu yol izlenmelidir;
Başlat - Programlar - Donatılar - Hesap Makinesi
 İzlenilen bu yol sonrasında karşımıza gelen hesap makinesi sanki elimizdeymiş ve fare işareti diğer elimizin işaret parmağıymış gibi hareket ederek, istenilen rakamlar ile sayılar yazılır ve yapılmak istenilen işlemlerin uygulanması mümkündür.
Daha geniş kapsamlı hesaplamalar yapılmak isteniyorsa Görünüm menüsü altında yer alan Bilimsel komutu seçilerek hesap makinesi fonksiyonları arttırılabilir.
NOT DEFTERİ KULLANIMI
 Windows ortamında küçük notlar almak isteniyorsa veya basit anlamda metin biçimlendirme ve düzenleme yapılmak isteniyorsa şu yol izlenmelidir;
Başlat - Programlar - Donatılar - Not defteri
  Karşımıza gelen pencerenin boş beyaz bir kağıt olduğunu düşünerek klavye yardımı ile istediğimiz metni yazmamız, basit anlamda biçimlendirmek ve bilgisayarımızın hard diskinde kalıcı olarak saklamamız mümkündür.
 Yazılan metnin bilgisayarımızda kalıcı olarak saklanabilmesi için Dosya menüsü altında yer alan Kaydet komutu seçilmelidir. notdefteriKarşımıza gelen pencere ile belirlenmesi gereken iki şart bulunmaktadır. Bunlardan birincisi bu belge bilgisayarda nereye kaydedilecek, ikincisi ise hangi isimle kaydedileceğidir. Yandaki pencerede Konum başlığı karşısındaki liste açılır buradan nereye kaydedileceği belirlenir. Sonrasında ise yine yandaki pencerede bulunan Dosya adı başlığı karşısındaki metin kutusuna ise bu belgeye verilmek istenen isim yazılmalıdır. Bu işlemlerin sonrasında Kaydet butonuna basmak yeterli olacaktır.


Ekleyen : notbak.com