I. ve II. Meşrutiyet Dönemlerinin Karşılaştırması

 I. ve II. Meşrutiyet Döneminin Karşılaştırması

Padişah;

I. Meşrutiyet

II. Meşrutiyet

Yasama;

I. Meşrutiyet

II. Meşrutiyet

Yürütme;

I. Meşrutiyet

II. Meşrutiyet

Meclis;

I. Meşrutiyet

Mebusan;

Ayan;

II. Meşrutiyet

Mebusan;

Ayan;

Kişi Hak ve Özgürlükleri;

I. Meşrutiyet

II. Meşrutiyet


Ekleyen : dersimiz.com