İletişim Ve İnsan İlişkileri

İletişim Ve İnsan İlişkileri

İletişim Ve İnsan İlişkileri

İletişim: Kişilerin duygu, düşünce ya da fikirlerini çeşitli yollarla başkasına aktarmasına iletişim denir

İletişimde kişinin konuşma biçimi, seçtiği sözcükler, ses tonu, beden duruşu, jest ve mimikler önemlidir.

Empati Kurma: Dış dünyayı karşımızdaki insanın penceresinden, yani onun penceresinden görmeye çalışmak demektir. Bir başka deyişle kendimizi onun yerine koymak demektir iletişimde en önemli faktörlerden birisi de dinlemektir

Başlıca İletişim Yolları:

1- Sözlü İletişim: Karşılıklı konuşmaya dayalı iletişimdir.

2- Yazılı İletişim: yazı yoluyla sağlanan iletişimdir.

3- Hareketlerle İletişim: Jest, mimik ve çeşitli hareketlerle sağlanan iletişimdir.

 

Etkili İletişim Becerileri                                                   

1- Kendini tanımak.

2- Kendini açmak ve kendini doğru ifade etmek.

3- Karşımızdakini etkin ve ilgili dinlemek.

4- Empati kurabilmek (kendimizi karşımızdaki kişinin yerine koyabilmek)

5- Hoşgörülü ve önyargısız olmak

6- Eleştirilere karşı açık olmak

7- Beden dili, göz kontağı, hitap, ses düzeyi vb. kurabilmek.

 

İyi Bir Dinleyicinin Özellikleri

1- Dikkatini karşısındaki kişiye verir.

2- Konuşmacıyı sözünü kesmeden dinler.

3- Göz teması kurar.

4- Son sözü söylemek için çabalamaz.

5- Dinlerken vereceği cevabı düşünmez.

6- Yargılamadan, suçlamadan dinler (önyargılı değildir).

7- Duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışır.

8- Dinlerken başka bir işle meşgul olmaz.

9- Konuşmacının sözlerine olduğu kadar sözsüz mesajlarına da dikkat eder.

10- Konuşmacının duygu ve düşüncelerine anladığını gösteren sözlü ifadelerde bulunur.

 

İletişimde Yapılan Hatalar

-   Emir vermek        -   Tehdit etmek                           

-   Uyarmak             -   Konuyu saptırmak

-   İsim takmak        -   Sınamak      

-   Öğüt vermek      -   Eleştirmek

-   Yargılamak        -   Nutuk çekmek

-   Suçlamak          -   Alay etmek

 

KİTLE İLETİŞİMİ: İletişimin bazı teknikler kullanarak çok sayıda kişiyi etkileyecek biçime getirilmesine “kitle iletişimi”, bunun için kullanılan araçlara da “kitle iletişim araçları” denir. Kitle iletişim araçlarının amacı, düşünce, fikir ve haberleri çok kısa zamanda geniş kitlelere ulaşmaktadır.

            Başlıca kitle iletişim araçları; gazete, dergi, radyo, televizyon, internet, mektup, telgraf, telsiz v.b.dir. İlkçağlarda duman, posta güvercini, davul vs. dir.

-Kamuoyu: Herhangi bir konuda halkın genel karar ve düşüncelerine kamuoyu denir.  Kamuoyu oluşmasında kitle iletişim araçları önemli bir yere sahiptir. Çünkü geniş kitlelere çok hızlı ulaşabilmektedir.

Kitle İletişim Araçlarının Kullanılması

- Eşitlik ve özgürlük fikirlerinin yaygınlaşmasına

- İnsan haklarına saygılı olunmasına

- Yurt ve Dünya barışının korunmasına

- Demokrasinin gelişmesine

- İnsanların eğlenmelerine

-  İnsanların eğitilmelerine katkısı olmuştur.

TRT (Türkiye Radyo Televizyon Kurumu); Türkiye’de halkı bilgilendirmek, gündemi takip etmelerine yardımcı olmak, halkı eğlendirmek, neşeli zaman geçirtmek için kurulan kurumlardan biridir. TRT’nin çalışmalarına başladığı ilk kitle iletişim aracı Radyo’dur. TRT programları, Türkçe’yi doğru ve etkili kullanma konusunda örnek olmaktadır.

6 Mayıs 1927 yurdumuzda ilk radyo yayınları başladı.

18 Ocak 1937’de Atatürk’ün emri ile Ankara radyosu yayınına başladı.

1 MAYIS 1964 TRT kuruldu. İlk genel müdürü Ayhan ÖZTRAK oldu.

31 Ocak 1968‘de TRT Ankara televizyonu deneme yayınlarına başladı.

1 Temmuz 1984‘te TRT televizyonu programlarının tümü renkli ve stereo olarak yapılmaya başladı.

İyi Bir Habercide Olması Gereken Özellikler; dürüst ve tarafsız olmak, haberin kaynağını doğru araştırmak, etkili konuşmak, cesur olmak vs.

ÖZGÜRLÜKLER ÜZERİNE PANEL YAPIYORUZ

PANEL: Dinleyiciler önünde, seçilmiş bir konuşmacı grubun bir konuyu tartışmak amacıyla düzenlediği toplantı ya da açık oturumdur.

SANSÜR: Gazete, dergi gibi basın organlarındaki yazı, resim, karikatür gibi unsurların önceden devlet makamları tarafından incelenerek basım ve yayının yasaklanmasıdır.

TEKZİP : Düzeltme, cevaplama yazısıdır. Yapılan yanlış bir habere konu olan kişi yada kurumun  haberin düzeltilmesi için yazdığı yazıdır. Tezkip olarak ta geçebilir.

HAK: İnsana yasalar ve anlaşmaların tanıdığı yetkiler toplamıdır.

SORUMLULUK: Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi, mesuliyet.

ÖZGÜRLÜK: Herhangi bir kısıtlama, zorlamaya bağlı olmadan düşünme ve davranma, serbestlik, hürriyet.

Özgürlükler sınırsız değildir. Bir kişinin özgürlüğü başka bir kişinin özgürlüğünün başladığı yerde biter

Kitle iletişim araçları şu konularda dikkatli davranmak zorundadır. Bunlar;

* Özel yaşamın gizliliği

* Konut dokunulmazlığı

* Doğru bilgi verme

* Diğer kişi hak ve özgürlükleri


Ekleyen : dersimiz.com