Osmanlı Devleti Kara Ordusu - İskan Politikası

OSMANLILAR’DA ORDU

Osmanlı ordusu kara ve deniz kuvvetleri olmak üzere ikiye ayrılırdı. Kara ordusu; Kapıkulu askerleri, Eya­let askerleri ve yardımcı kuvvetler olmak üzere üçe ayrılırdı.

Osmnl

KAPIKULU ASKERLERİ :

1- Bunlar; padişaha bağlı, aylıklı ve sürekli olarak görev yaparlardı.

2- İstanbul’da ya da sınır boylarındaki kalelerde otururlardı.

3- Devşirme sistemi ile seçilir ve yetiştirilirlerdi.

4- Yaya (piyade) ve atlı (süvari) olmak üzere ikiye ayrılırdı.

Her üç ayda bir “ulufe” adı verilen maaş alırlardı.

 

1.Kapıkulu Piyadeleri

Acemioğlanlar Ocağı: Devşirmelerin yetiştirilip hazırlandığı ocaktır. Bunlardan zeki olanlar Enderun’a (saray okulu) gönderilir, diğerleri yeniçeri ocağına ve diğer ocaklara alınırdı. I. Murat döneminde oluşturulmuştur.

Yeniçeri Ocağı: Kapıkulu piyadelerinin en önemli bölümüdür. I. Murat zamanında kuruldu. Bu ocağa acemioğlanlar ocağından yetiştirilenler alınırdı. Askerlikten başka bir işle uğraşmazlar ve emekli oluncaya kadar evlenemezlerdi. Bu ocağın komutanı “Yeniçeri Ağası” idi. Yeniçeriler; barış döneminde Divan’ın koruyuculuğunu yaparlar, İstanbul’un güvenliğini sağlarlar, yangın söndürmeye giderler ve savaşta da padişahın yanında yer alırlardı. Yeniçeri Ocağı, II. Mahmut tarafından kaldırılmıştır (Vaka-i Hayriye/Hayırlı Olay).

Topçu Ocağı: Top döken, savaşlarda top kullanan sınıftır. Topçular, İstanbul’da Tophane’de bulunurlardı. Sınırlarda ve kıyılardaki kalelerde hizmet görürlerdi. II. Murat döneminde kurulmuştur. Bu içerik dersimiz.com sitesinden alınmıştır.

Top Arabacıları Ocağı: Top arabalarını ve bunlara ait gereçleri hazırlayan, sefer sırasında topları savaş bölgesine götüren sınıftır. Fatih Sultan Mehmet döneminde kurulmuştur.

Cebeci Ocağı: Orduya ait silahların yapımı, bakımı, tamiri ve cephanelerin korunmasından sorumludur.

Humbaracı Ocağı: Havan topları, mayın ve el bombaları yapar ve kullanırlardı.

Lağımcı Ocağı: Savaş sırasında kuşatılan kaleleri, yeraltından kazdıkları tünellerle, surların altına patlayıcılar yerleştirerek çökertmeye çalışırlardı.

 

2.Kapıkulu Süvarileri:

Kapıkulu askerlerinin atlı sınıfıdır, yeniçeriler arasından seçilirler. Savaşta padişahı, sancakları, hazineyi ve orduya ait kıymetli eşyaları korurlardı. I. Murat döneminde kurulmuştur.

 

EYALET ASKERLERİ                                                                                                                            

1- Tımarlı Sipahiler: Osmanlı ordusunun en önemli atlı kuvvetleri idi. Dirlik sahiplerinin beslemek zorunda oldukları atlı askerlerdir (bu askerlere “cebelü” adı verilirdi). Bu askerleri has, zeamet ve tımar sahipleri besledikleri için devlete ekonomik yönden yük olmazlardı. Tamamen Türklerden oluşuyordu. Ordunun en kalabalık ve önemli sınıfıdır. Devletten maaş almaz, ganimet elde etmezlerdi. Barış döneminde bölgenin güvenliğinden sorumludurlar.

2- Akıncılar : Görevleri, düşman topraklarına akınlar yapmak, sınırları korumak, savaşta ordunun güvenle ilerlemesini sağlamaktı. Sefere çıkmadıkları zaman sınırları korurlardı. Türklerden oluşmaktadır. Düşman hakkında bilgi toplarlardı.

3- Azaplar: Ordunun önünde yer alarak ilk hücumu karşılayan askerlerdir. Türklerden oluşmaktadır.

 

YARDIMCI KUVVETLER

1- Yörükler : Hayvancılıkla uğraşırlar, hayvansal ürünlerin üretimini yaparlardı.

2- Sakalar : Savaş sırasında cepheye su taşırdı.

3- Yaya ve Müsellemler: Savaş sırasında yol yapar ve köprü kurarlardı.

4- Derbent Muhafızları: Askeri ve ticari yolları korurlardı. Hizmetleri karşılığında vergi vermezlerdi.

 

İskan Politikası: Balkanlarda alınan yerlere Türk ailelerin yerleştirilmesine iskan politikası denir.

- Önce sınıra yakın aileler alınan yerlere yerleştirildi. Anlaşmazlık İçinde olan ailelerden biri yerleştirilirdi. Devlet yerleştirilen aileye toprak verir bir süre vergi almazdı. Geçerli bir neden olmaksızın geri yerlerine dönemezlerdi.

 

Yararları:

 1- Balkanlarda Türk nüfüsu arttı.

 2- Fethedilen bölgelerin devlete bağlılığı artmıştır.

 3- İleride yapılacak fetihler için buralar üs olmuştur.

 4- Göçebeler yerleşik hayata geçmiş ve vergi toplaması kolaylaşmıştır.

 5- Toplumsal ve kültürel kaynaşma sağlanmıştır.

 6- Yerleşik hayatla tarım gelirleri artmıştır.

 7- Savaşa giderken düşmanın arkadan saldırması engellenmiştir.


Ekleyen : dersimiz.com