Olay-Olgu-Görüş-Kavram-Genelleme

 

OLAY-OLGU-GÖRÜŞ-KAVRAM-GENELLEME

 

OLAY: Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek özellikte olan her türlü iş veya hadiseye denir.

Örn. Çocukların parkta oynaması, insanların alışveriş yapması, iki kişinin birbiriyle tartışması, trafik kazasının yaşanması, çevre kirliliğinin ortaya çıkması vs.


Karşılaştığımız olayların yalnızca bir nedeni yoktur, birden fazla nedeni olabilir.

 

OLGU: Kolayca anlaşılabilen, tam olarak bilinen, objektif olarak kanıtlanabilen ve bilimsel verilere (bilgilere) dayandırılabilen somut şeyler, olay ve düşünceler.

Örn.

•Atatürk, TC’nin ilk cumhurbaşkanıdır.
•Türkiye’nin en büyük gölü Van Gölü’dür.
•Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.
•Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir.

 

GÖRÜŞ: Kişiden kişiye değişen ve insanların bireysel düşüncelerini yansıtan bilgiye denir.

Örn.

•Sinema tiyatrodan daha eğlencelidir.
•En kolay ders matematik dersidir.
•Elma portakaldan daha güzeldir.
•Trenle seyahat etmek daha kolaydır.

 

KAVRAM: Basit bir fikri veya gerçeği, bir gurup veya bir sınıf şeyi soyutlayarak ifade eden terim, kelime (Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımıdır).
 

Kavram Testi: Eğer bir sözcük; genel ve soyutsa, bir veya iki sözcükle ifade ediliyorsa, evrenselse, bir zamana bağlı değilse, ortak özelliklere sahip farklı özellikleri temsil ediyorsa kavramdır.
 

Örn. nüfus, enerji, değer, kültür, değişim, demokrasi, aile, güç, çevre, bağımsızlık vs.

 

GENELLEME: Kavramlar arasındaki ilişkiyi açıklayan bir kuram veya cümle, genellikle çok geniş alan kapsayan bazı ilkeleri içeren ifade.

 

Örn. Gelişmiş ülkelerde ortalama insan ömrü, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden daha uzundur.


Ekleyen : dersimiz.com