Osmanlı Devleti'nde Yenilik (Islahat) Hareketleri

OSMANLI DEVLETİNDE YENİLİK (ISLAHAT) HAREKETLERİ:
Osmanlı Devleti  18. Yüzyıldan itibaren Avrupa’nın gerisinde kaldığını anlamış ve batı tarzında yenilikler yapmaya başlamıştır. Islahat "yenilik" anlamına gelir. Osmanlı devletinde yenilik hareketleri şu alanlarda olmuştur: yönetim, ordu, eğitim, ekonomi, kültür.  Osmanlı devletinde yenilik hareketleri şu padişah dönemlerinde olmuştur :
III.SELİM DÖNEMİ:  Bu dönemde yapılan yenilik hareketlerinin genel adı  NİZAM-I CEDİT’TİR. III. selim dönemindeki bazı yenilikler şunlardır : * Avrupa’da  sürekli  elçilikler kuruldu.  *kara mühendishanesi kuruldu.(mühendishane-i berr-i hümayun)  *yerli malı ürünler kullanılması teşvik edildi.
* NİZAM-I CEDİT adlı ordu kuruldu. * nizam-ı cedit ordusunun ihtiyaçları için İRAD-I CEDİT   hazinesi  oluşturuldu.
Not:  III. Selim dönemi Kabakçı Mustafa ayaklanması ile sona erdi.(1807)

 

II. MAHMUT DÖNEMİ YENİLİKLERİ:
ASKERİ ALANDA YENİLİKLER :

YÖNETİM ALANINDA YENİLİKLER :

EĞİTİM-KÜLTÜR ALANINDA YENİLİKLER :

NOT: II. Mahmut döneminde ayrıca ekonomik gelişme için yerli malı kullanımı teşvik edilmiş; kumaş ve deri atölyeleri açılmıştır.

EKONOMİ ALANINDA YENİLİKLER :

 

ABDÜLMECİT DÖNEMİ YENİLİK HAREKETLERİ:
       Abdülmecit  dönemindeki en önemli yenilikler Tanzimat Ve Islahat Fermanları’nın yayımlanmasıdır. Bu fermanların yayınlama nedenleri şunlardır:Bu içerik dersimiz.com sitesinden alınmıştır.

 1. Avrupalı   Devletlerin  Osmanlı devletinin içişlerine karışmasını önlemek
 2. Osmanlı devletinde yaşayan tüm halkların haklarını korumak
 3. Osmanlı devletinin parçalanmasını önlemek.

 

TANZİMAT FERMANI(GÜLHANE HATT-I HÜMAYUNU)
YAYINLANMA TARİHİ: 1839 (Mustafa Reşit Paşa tarafından hazırlandı) 
ÖNEMLİ MADDELERİ:

 1. Herkes kanunlar önünde eşittir.
 2. Tüm  Osmanlı halkının ırz, namus, mal ve can  güvenliği devletin güvencesi altına alınacaktır.
 3. Herkesten gelirine göre vergi alınacaktır.
 4. Herkes mal ve mülk hakkına sahiptir; bunları miras bırakabilir.
 5. Mahkemeler herkese açık olacak; kimse yargılanmadan cezalandırılmayacaktır. 

TANZİMAT FERMANIN ÖNEMİ:

 1. Bu ferman ile padişah ilk kez kanun gücünün üstünlüğünü kabul etmiştir. Hukukun üstünlüğü ilkesi kabul edilmiştir. Bu ferman anayasacılık hareketlerinin ilk adımı sayılır.
 2. Can ve mal güvenliği, mülkiyet hakkı yasal güvence altına alındı.
 3. Bu dönemde batılı aydın ve devlet adamları yetişmiştir.
 4. Avrupa hukuk kurallarına göre yargılama yapan mahkemeler kuruldu.
 5. Osmanlı devleti Tanzimat ile birlikte batılılaşma yönünde önemli bir adım attı.

 

ISLAHAT FERMANI
YAYINLANMA TARİHİ: 1856

ÖNEMLİ MADDELERİ:

 1. Azınlıklara din ve mezhep özgürlüğü tanınacak, kilise ve okul açmalarına izin verilecek.
 2. Gayrimüslimleri(Müslüman olmayan) küçük düşürecek ifadeler kullanılmayacak.
 3. Gayrimüslimlerde Müslümanlar gibi devlet memuru olabilecek.
 4. Azınlıklar askerlik hizmetlerini bedelli olarak yapabileceklerdir.

ISLAHAT FERMANININ ÖNEMİ:

 1. Bu ferman ile daha çok gayrimüslimlerin yani Hıristiyan, Yahudi gibi azınlıkların hakları düzenlenmiştir.
 2. Azınlıklara devlet memuru olma hakkı verilmiştir.
 3. Azınlıklara verilen geniş haklar Müslüman halkın tepkisini çekmiştir.

Ekleyen : dersimiz.com