Sosyal Rollerin Zaman İçerisindeki Değişimi

Sosyal Rollerin Zaman İçerisindeki Değişimi

Statü; bireylerin toplum içerisindeki yerini ifade eder. Statü, verilmiş (edinilmiş) ya da kazanılmış olabilir. Verilmiş statüler, kişisel beceri ve yeteneklerimizin dışında bir çabamız olmadan sahip olduğumuz statülerdir. Örneğin, doğumdan sonra aile içerisinde çocuk olmak ya da vatandaş olmak gibi. Zaman içerisinde kardeşimiz olduğunda ağabey veya abla olmak da buna örnek verilebilir. Kazanılmış statüler ise kendi çabalarımız sonucu elde ettiğimiz statülerdir. Örneğin, öğrenci ya da meslek sahibi olmak gibi.

 

Statü, bireye haklar sağlar ve yükümlülükler yükler. Toplumda bireyin statüsüne uygun olarak davranmış olması için ondan beklenen davranışlara da rol denir.

 

Roller, içinde bulunduğumuz gruplara göre farklılık gösterebilir. Aile içinde çocuk rolündeyken parkta arkadaş, okulda öğrenci rolündeyizdir.

 

Rollerimiz gruplara göre farklılık gösterdiği gibi, zaman içerisinde de değişim gösterebilir. Zaman içerisinde kardeşimiz olduğunda ağabey/abla rolünü ediniriz. Okulda öğrenci oluruz, zaman geçip mezun olduğumuzda ise artık mesleğimizin getirdiği rollere sahip oluruz. Zaman içerisinde rollerimizde değişiklikler olmaya devam eder ya da var olan rollerimize ek olarak yeni roller ediniriz.

 

Zamanla rollerimizin yapısında da değişiklikler yaşanabilir. Günümüzdeki öğrenci, kadın/erkek, anne/baba rollerinin yapısı, yüzyıl öncesine göre farklılıklara sahiptir. Örneğin, yüz yıl önce baba rolü; aileye maddi güç sağlayan, aileyi toplumda temsil eden birey olarak görülürken günümüzde çocukları ve ailesi ile daha çok vakit geçiren, anne ile aynı oranda temsil hakkı ve maddi güce sahip olan birey konumundadır.


Ekleyen : melek