Türklerin Anadolu'yu Anayurt Edinmeleri - Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri

TÜRKLERİN ANADOLU’YU ANAYURT EDİNMELERİ

1. Anadolu’ya Türk Akınları:

NOT: Hunlar ve Sabirler tarafından düzenlenen akınlar Anadolu’yu yurt edinme amacı taşımıyordu.

Pasinler Savaşı(1048): Selçuklu akınlarını durdurmak isteyen Bizans devleti Anadolu’ya bir ordu gönderdi.İki ordu Erzurum yakınlarındaki Pasinler ovasında karşı karşıya gelir.

NOT: Selçuklularla Bizanslılar arasında yapılan ilk  önemli ve büyük savaştır.

2. Malazgirt Meydan Savaşı(1071): Selçuklularla Bizanslılar arasında yapıldı. Sonuçları;

  1. Bizans ordusu yenilgiye uğratıldı.
  2. Anadolu kapıları Türklere açıldı.
  3. İlk Türk beylikleri ortaya çıktı.
  4. Türkiye tarihi başlamış oldu.
  5. Haçlı seferlerinin nedenlerinden biri oldu.
  6. Bizans’ın İslam dünyası üzerindeki baskısı sona erdi.

NOT: Bu zaferle Büyük Taarruz ve Başkumandanlık meydan Muharebesi(30 Ağustos 1922)  arasında benzerlik vardır.Çünkü bu zaferle de Anadolu’nun sonsuza dek Türk yurdu olması sağlandı.

 

ANADOLU'DA KURULAN İLK TÜRK BEYLİKLERİ:

SALTUKLULAR:

MENGÜCEKLİLER:

DANİŞMENTLİLER:

ARTUKLULAR:

ÇAKA BEYLİĞİ:

NOT: Anadolu’da kurulan bu ilk beylikler Anadolu’nun Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında büyük rol oynamışlardır. Anadolu’nun imar kalkınmasını sağladılar.

Anadolu'da kurulan ilk Türk Beylikleri;


Ekleyen : dersimiz.com