Karbonhidratlar İle İlgili Test Soruları

1)    Aşağıdakilerden hangisi fotosentez sırasında bitkiler tarafından sentezlenmez?

A)   Selüloz        B)    Nişasta        C)    Fruktoz        D)   Maltoz        E)    Gilikojen

 

2)    Aşağıdakilerden moleküllerden hangisi hücrede sentezlenemez?

A)   Karbonhidratlar        B)    Vitaminler        C)    Proteinler        D)   Yağlar        E)    Mineraller

 

3)    Bir hücre sükroz molekülü sentezliyorsa aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)   Bitki hücresidir

B)    Hücrede fruktoz yoğunluğu azalır

C)    Hücrede glikoz yoğunluğu azalır

D)   Çevreden su içeri alınır

E)    Çevreye su verilir

 

4)    Aşağıdakilerden hangisi tüm hücrelerde bulunur?

A)   Nişasta        B)    Selüloz        C)    Gilikojen        D)   Maltoz        E)    Protein

 

5)    Bir kapta bulunan sükroz, maltoz ve laktoz bileşikleri hidroliz edilirse, aşağıdaki bileşiklerden hangisinin en fazla oluşması beklenir?

A)   Glikoz        B)    Sükroz        C)    Galaktoz        D)   Fruktoz        E)    Pentoz

 

6)    Aşağıdakilerden hangisi yapı taşlarına hidroliz edilemez?

A)   Laktoz        B)    Nişasta        C)    Glikoz        D)   Sükroz        E)    Selüloz

 

7)    Aşağıdaki tablo monosakkaritleri, bunların birleşmesi ile oluşan disakkarit ve polisakkaritleri göstermektedir. Hangisi yada hangileri doğru eşleştirilmiştir?

Monosakkarit             Disakkarit       Polisakkarit

I. Glikoz                     Fruktoz              Nişasta

II.Galaktoz                 Glikoz                Glikojen

III.Glikoz                    Fruktoz              Selüloz

IV.Glikoz                   Sükroz               Nişasta

V. Fruktoz                  Galaktoz            Glikoz

 

A) I ve II         B)III, IV ve V            C) Yanlız IV            D) Yalnız II                E) II, III ve IV

 

8)    Aşağıdakilerden hangisi suyun canlılar için önemli oluşunu en iyi açıklar?

A)   Yapısında oksijen ve hidrojen bulunması

B)    Dünyada en çok bulunan madde olması

C)    Taşıma sisteminde kullanılması

D)   Boşaltım ürünleri için su gerekmesi

E)    Çok iyi bir çözücü olması

 

9)    Temel yapı taşları glikoz olan aşağıdaki bileşiklerden hangisi hayvansal karbonhidrattır?

A)   Nişasta     B)    Maltoz        C)    Sükroz       D)   Glikojen        E)    Selüloz

 

10) Aşağıdakilerden hangisi karaciğerde depolanan karbonhidrat çeşididir?

A)   Glikojen        B)    Nişasta        C)    Glikoz        D)   Selüloz        E)    Fruktoz

 

11) Bitkiler güneş enerjisini hangi enerji şekline dönüştürürler?

A)   Elektrik enerjisi

B)    Işık enerjisi

C)    Hareket enerjisi

D)   Kimyasal bağ enerjisi

E)    Isı enerjisi 

 

12) Aşağıdakilerden hangisi karbonhidratların vücuttaki ana görevidir?

A)   Yapı taşı olarak kullanılırlar

B)    Vücudu dış etkilerden korurlar

C)    Enerji vericidirler

D)   Yapıcı ve onarıcıdırlar

E)    Savunma sistemini oluştururlar

 

13)  X + Y = Z reaksiyonunda Z bir disakkarit ise bununla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A)   X ve Y birer monosakkarittir

B)    Bu bir dehidrasyon sentezidir

C)    Z maddesi glikozit bağı taşır

D)   Z maddesi bir proteindir.

E)    X glikoz olabilir.

 

14) Bir hidroliz reaksiyonunda 520 molekül su kullanılmış ve 521 glikoz elde edilmiştir. Kaç glikozit bağı koparılmıştır?

A)   520        B)    521        C)    522        D)   1040        E)    1100

 

15) Aşağıdaki eşit kütleli moleküllerden hangisi parçalandığında en fazla momomer (yapıtaşı) oluşur?

A)   Glikoz        B)    Glikojen        C)    Sükroz        D)   Galaktoz        E)    Laktoz

 

16) Kemik ve dişlerin gelişimi için en önemli mineral aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Kalsiyum        B)    Demir        C)    İyot        D)   Fülor        E)    Magnezyum

 

17) Guatr hastalığı hangi mineral eksikliğinde oluşur?

A)   Kalsiyum        B)    Fosfat        C)    İyot        D)   Bakır        E)    Magnezyum

 

18) Fosfat açısından en zengin besin aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Süt        B)    Et        C)    Baklagiller        D)   Yeşil sebzeler        E)    Kuruyemiş


Ekleyen : notbak.com