Kimyasal Bağ Kavramının Tarihsel Gelişimi

Kimyasal Bağ Kavramının Tarihsel Gelişimi :

 

mdlThomson Atom Modeli : Thomson "Atomlar atom altı taneciklerden oluşur" hipotezi doğrultusunda kendi teorisini geliştirmiş, atomlar "artı(+) ve eksi(–) yüklü tanecikler içerir ve bu yükler atomun içerisinde eşit olarak dağılmışlardır.” demiştir. dersimiz.com

 

modelRutherford Atom Modeli : Thomson'un öğrencisi olan Rutherford kendi atom teorisini ortaya attı ve "Atomda proton adı verilen artı(+) tanecikler çekirdek denilen kısımda toplanmışlardır. Elektron adı verilen eksi(–) yüklü tanecikler ise çekirdeğin etrafında dağılmışlardır." dedi.

 

modelBohr Atom Modeli : Rutherford atom modelindeki eksiklikleri Bohr kendi atom modeli ile kapatmaya çalıştı. Bohr’a göre "Atomun çekirdeğinde artı(+) yüklü protonlar bulunur. Elektronlar ise çekirdekten belli uzaklıklardaki katmanlarda sürekli hareket halindedir. Isı ve ışığın etkisiyle bu elektronlar çekirdekten uzaklaşabilir. Elektron tekrar eski katmanına dışarıya ışık yayar."


Ekleyen : dersimiz.com