Periyodik Cetvelde Önemli Gruplar Ve Özellikleri

 PERİYODİK CETVELDE ÖNEMLİ GRUPLAR VE ÖZELLİKLERİ

 

 

1A GRUBU ALKALİ METALLER

1. Atom numaraları en yakın oldukları soy gazdan bir fazladır.

2. Değerlik elektronları ns1 şeklindedir.

3. Bileşiklerinde daima (+1) değerliklidirler.

4. En aktif metal gurubu ve aktiflik yukarıdan aşağıya doğru artar.

5. Aktifliklerinden  dolayı indirgen özelliği taşırlar.

6. Kendileri ve oksitleri bazik özellik gösterir, Hidroksitleri ise bazdır.

2A GURUBU TOPRAK ALKALİ METALLER

1. Değerlik elektron sayıları ns2 şeklindedir.

2. Oksitleri bazik oksit hidroksitleri bazdır.

3. Bazlık kuvveti yukarıdan aşağıya doğru artar.

4. Suya sertlik kazandırırlar.

5. Bileşiklerinde daima (+2) değerliklidirler.

Not: Yukarıdan aşağıya 1A,  2A,  3A, gurubu elementlerinin öz kütleleri artar.

7A GURUBU HALOJENLERİN ÖZELLİKLERİ

1. Atom numaraları en yakın oldukları soy gazdan bir eksiktir.

2. Değerlik elektronları ns2 np5 Şeklindedir.

3. Metallerle birleşerek tuzları oluştururlar.

4. Bileşiklerinde genellikle (-1) değerliklidirler.

Not : Flor tüm bileşiklerinde (-1) değerliklidir.

5. En aktif ametal gurubudur. Aktiflikleri yukarıdan aşağıya azalır.

6. Hidrojenle birleşerek halojen asitlerini oluştururlar. Halojen asidin kuvveti yukarıdan aşağıya artar.

7. Hidrojenflorür asidi cam şişede saklanamaz.

4HF + SiO2   ¾¾®  SiF4 + 2H2O

8. Doğada serbest haldeyken iki atomlu gaz halinde bulunurlar.

8A GURUBU SOYGAZLARIN ÖZELLİKLERİ

1. Son yörüngeleri elektronlarla dolu olduğunda bileşik yapmazlar.

2. Değerlik elektron sayıları He hariç ns2  np6 ile biter. He 1s2 ile biter.

3. Doğada serbest ve tek atomlu halde bulunurlar.

4. Her periyot bir soy gazla biter.

5. Oda koşullarında gaz halinde bulunurlar.

 

 

  


Ekleyen : notbak.com