Paragraf Sorularını Çözümlerken Dikkat Etmeniz Gerekenler

PARAGRAF SORULARI ÇÖZÜMLENİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Paragraf sorularının çözümü oldukça kolaydır.Çok okuyan, okuduğunu doğru anlayabilen,doğru yorumlayabilen,dikkatli okuyabilen her öğrenci bu tür soruları kolayca çözümler. Çünkü bu tip soru ve cevaplar kişinin anlama ve kavrama gücünü ölçmeye yöneliktir. Paragraf sorularını daha kolay ve kısa sürede yanıtlayabilmek için şu noktalara dikkat etmek başarı sağlar.

 

ANLATIMLA İLGİLİ TERİMLER

Açıklık: Birbirleriyle çelişki ya da okuyanı anlam konusunda ikileme düşüren düşünceler olmaması; bir başka deyişle cümlelerin farklı yorumlara ve anlaşılmalara meydan vermeyecek biçimde kurulmasıdır.

 

Akıcılık: Okuyanı sıkmayan, sürükleyici anlatım demektir. Akıcı bir anlatımın özellikleri şunlardır:

Doğallık: Anlatımın yapmacık sözcüklerle değil,süs ve özentiden uzak,güncel yaşamın sözcükleriyle yapılmasıdır.

Doğruluk: Anlatımda yazım kurallarına, sözcüklerin dizilişine dikkat edilmesi ve hiçbir cümlede anlatım bozukluğu bulunmamasıdır.

Duruluk: Cümlelerin gereksiz sözcük kullanmadan kurulmasıdır.

 

Tutarlılık: Yazıda çelişkili düşünceler ileri sürmemek sık sık düşünce değiştirmemek demektir.


Kapalılık: Anlatımın zor anlaşılması demektir.

 

Özgünlük: Anlatımda benzerlerinden ayrı kendine özgü olmaktır; yani, hiçbir yazar taklit etmeden, farklı, yeni, alışılmışın dışında bir anlatıma sahip olmaktır.

 

Yoğunluk(Özlülük): Az sözcükle çok anlam ifade edebilmektir.

 

Derinlik: Anlatımın yüzeysel anlamının yanında, başka duygu ve düşünceleri de çağrıştırması demektir.

 

Somutlama: Duyularla algılayabildiğimiz varlıklarla ilgili anlatım demektir.

 

Soyutlama: Varlığı akılla algılayabildiğimiz kavramlarla ilgilidir.

 

Bireysellik: Bir kişiyle ilgili konuların anlatımı demektir.Örn:Bir şairin sanat anlayışı.

 

Toplumsallık: Toplumu ilgilendiren konuların anlatımı.

 

Evrensellik: Dünyadaki bütün insanları ilgilendiren konuların anlatımı demektir.

Ulusallık: Sadece bir ülkeyi ilgilendiren konuların anlatımıdır.

 

Gerçekçilik: Anlatımda gerçeklerin olduğu gibi, değiştirilmeden anlatılmasıdır.

 

Bütünlük: Bir yazıdaki bölümlerin aynı konu etrafında gelişmesi,konudan sapılmasıdır.

 

Yerlilik: Anlatımın yerli kültürle olması, yabancı etkilerden uzak bulunmasıdır.

 


Ekleyen : dersimiz.com