Psikolojik Destek

Psikolojik Destek Nedir?

Bireylerin psikolojisi, onların duygu, düşünce ve davranışlarını etkiler. Bireylerin sosyal alanda karşılaştıkları zorluklar ya da fizyolojik hastalıklar ve bunlara dayalı yaşanan travmalar, hemen çözülemeyen büyük ruhsal sorunlara sebep olabilir. Bu durumda bireylerin yapması gereken şey uzmanlardan psikolojik destek almaktır. Psikolojik destek ya da yardım almak genel olarak üç farklı yönde olur. Bunlardan ilki bireyler için “farkındalık oluşturmak ya da yönlendirmek amacıyla” psikolojik destek olmalıdır. İkincisi, “sevilen kişi kaybı veya uzun süreli yerleşik hastalıklar sonucu oluşturulan” uzun süreli psikolojik destektir. Üçüncüsü ise “hastalıkların tedavisi için oluşturulan” psikolojik destek olmak üzere sınıflandırılabilir.

 

Psikolojik desteğin başarıya ulaşması için, destek veren uzman ile psikolojik destek alan kişi arasında güven oluşmalı, aralarında karşılıklı saygı bulunmalıdır. Uzman destek alan kişiyle empati kurabilmeli, terapide öğrenmiş olduğu özel bilgileri saklayabilmeli; kendi değerleriyle destek alan kişiyi yargılamamalıdır. Verilen psikolojik desteğin başarısı aynı zamanda yaşanan sorunun türüne, birey üzerinde oluşturduğu şiddetine, bireyin destek almaktaki beklentisine, yardım alan bireyin aktif ve istekli olarak sürece katılmasına bağlıdır.

 

Psikolojik Destek Türleri: Bireylerin psikolojik destek almaları gerektiğinde hem ilaç tedavisi hem de terapi yöntemleri birlikte uygulanır. İlaç tedavisi dışındaki psikolojik destek yöntemleri arasında yer alan psikoanaliz, davranışçı, bilişsel ve hümanistik yaklaşımlar tedavide kullanılır. dersimiz.com

 

Psikoanalitik Yöntem: İç görü tedavisi olarak da bilinen yaklaşıma göre travma yaşayan bireyin çocukluğunda yaşamış olduğu id, ego, süper ego çatışmaları sonucu bastırılan dürtüler ve duygular açığa çıkarılır. Yaşanan travmanın geçmişin derinliklerinden sökülerek hastanın bilincinde kabul edilmesi ve onun tarafından fark edilmesi sağlanır. Geliştirilen farkındalık hastanın sorunlarıyla yüzleşmesini sağlar. Terapistin yardımıyla hastanın bilinç düzeyine çıkarılmış duygu ve düşüncelerine iç görü kazandırılır. Kazanılan iç görüyle hasta tarafından duygu ve düşünceleri değişikliğe uğratılır, çatışmalar rasyonelleştirilir ve çözülür.

 

Davranışçı Yöntem: Uygun bulunmayan ve sorun olarak görülen davranışlar öğrenilmiş olduklarından; bu yaklaşımda yine öğrenme ilkeleri kullanılarak hastalık tedavi edilmek ya da davranış değiştirilmek istenir. Davranışçı tedavi yönteminde korku ve fobilerin tedavisinde etkili olan sistematik duyarsızlaştırma metodu kullanılarak hastalık tedavi edilir. Korkulan ve fobi oluşturan nesneler klasik koşullanmaya dayalı olarak bireyin kabullenmesi için sistematik olarak alıştırılır. Örneğin köpek korkusunun giderilmesi için küçük sevimli köpek resimlerinin ve aşamalı olarak sonrasında gerçek köpekle ilişki kurmasının sağlanıp korkusunu yenmesi sağlanır.

Bunun dışında davranışçı kuramda seçici pekiştirme ile istendik davranışların oluşturulması, sorunları çözen birisinin gösterilmesi şeklinde ise model alma yöntemi kullanılır.

 

Bilişsel (Kognitif) Yöntem: Bireyin zihinsel yapısında bilgi işleme basamaklarında bozukluklar vardır. Kendisini ya da çevresini rahatsız eden hatalı düşünce ve duyguları üzerinde yoğunlaşılır. Sorun yaşayan bireyin bunları yeniden düşünmesi doğru bir şekle dönüştürmesi için değerlendirmelerin sağlıklı yapılması sağlanır.

 

Hümanistik Yöntem: Bireyin büyüme, gelişme ve kendini gerçekleştirme şeklinde yaratılıştan gelen doğal bir eğilimi olduğu kabul edilir. Bu nedenle bireyin kendi yeteneklerinin farkına varması sağlanılarak sorunların giderilmesi hedeflenir.

 


Ekleyen : SERKAN DÖRTKAŞ