Ruh Sağlığı Nedir?

Ruh Sağlığı Nedir?

Sağlıklı olmak, Dünya Sağlık Örgütü tarafından; insanda hastalık ya da sakatlığın bulunmaması, bedeni, ruhsal ve toplumsal iyilik hâli olarak tanımlanır. Ruh sağlığının ise tanımlanması daha güçtür; ancak insanların anlayabileceği şekilde tarifi yapılmıştır. Buna göre ruh sağlığı; bireyin duygu durum, düşünüş ve davranışı yönünden bir bütün olarak dengeli ve uyumlu ölçüler içerisinde olmasıdır. Buna ilaveten bireyde normal dışı davranışların ya da davranış bozukluklarının görülmemesi insanların diğer insanlar tarafından sağlıklı olarak algılanmaları için yeterlidir.

 

Ruh sağlığının bozulması bireyin bilişsel işleyişinde zayıflık, duygu durumunda çarpıklık ve bu hâllerinin davranışlarına yansıması şeklinde gözükür. Ruh sağlığı yerinde olan bireyler sağlıklı zihinsel ve bilişsel işleyişe, duyumların oluşturduğu sağlıklı algıya ve çarpık olmayan sağlıklı duygu durumlarına sahiptir ve bu eylemleriyle de fark edilir. Bir bütün olarak etkileşim içinde olan ruh ve beden sağlığının birinin diğerine tercih edilmesi söz konusu değildir. Ruh sağlığının korunabilmesi içsel ve dışsal birtakım sebeplerle de yakından ilgilidir. Bireyler için ruhsal yönden “sağlıklıdır” diyebilmek için şu özellikler onlarda bulunmalıdır:

 


Ekleyen : SERKAN DÖRTKAŞ