Sağlığın Tanımı ve Sağlığa Etki Eden Bünyesel Etmenler (Sağlık Bilgisi)

SAĞLIĞIN TANIMI

Dünya Sağlık Örgütü [WHO, World Health Organization,Sağlık sadece hasta veya sakat olmamak değil; bedenen, ruhen ve sosyal yönlerden tam bir iyilik hâlinde bulunma şeklinde tanımlamıştır.

 

SAĞLIĞA ETKİ EDEN ETMENLER VE SAĞLIĞIN ÖLÇÜLEBİLİRLİĞİ

Bir ülkede sağlığı etkileyen etmenler ve sağlık düzeyini gösteren değişik ölçütler vardır. Bunlar, sağlık olaylarının objektif ve sayısal olarak tespit edilmesini sağlar.

 

A. SAĞLIK ÖLÇÜLEBİLİR BİR KAVRAMDIR

Sağlık hizmetlerinin değerlendirilebilmesi sağlık sorunlarının sayısal olarak tespiti ile mümkündür. Ancak bu yolla sağlık sorunlarının çözümüne yönelik planlar yapılabilir. Sağlıkla ilgili problemlerin tespit edilmesi, çözümlerinin planlanması ve verilen sağlık hizmetlerinin değerlendirilebilmesi için gerekli sayısal değerlere sağlık ölçütleri denir. Sağlık ölçütleri, düzenli tutulan sağlık kayıtları yardımıyla elde edilir.

 

Bir ülkenin sağlık ölçütleri ölüm, hastalık, doğum, sakatlık gibi olaylardan sağlanan verilerle belirlenir. Başlıca sağlık ölçütleri; ana ölüm hızı, kaba doğum hızı, kaba ölüm hızı, bebek ölüm hızı ve nüfus artış oranıdır.

 

Toplumların en önemli zenginliği, sağlıklı ve nitelikli insan gücüdür. Dolayısıyla sağlıkla ilgili harcamalar masraf olarak görülmemelidir. Tam tersine insan gücüne yapılan yatırımdır. Çünkü bu harcamalarla üretici, katılımcı ve nitelikli insan gücü yetiştirmek amaçlanmaktadır.

 

B. SAĞLIĞA ETKİ EDEN ETMENLER

İnsan sağlığına etki eden etmenler iki grupta incelenebilir. Bunlar bünyesel ve çevresel etmenlerdir.

 

BÜNYESEL ETMENLER

Bireyin vücuduyla ilgili etmenleri kapsar. Bu etmenler metabolizma hastalıklarından, hormonal düzensizliklerden veya genetik bozukluklardan oluşur. Genetik bozukluklar, kalıtım yoluyla geçen hastalıklar veya kromozom bozuklukları şeklinde olabilir. İktiyozis (balık pulluluğu hastalığı) ve renk körlüğü genetik bozukluklara örnek verilebilir. Hormonal düzensizliklere bağlı olan çeşitli hastalıklar vardır. Örneğin; tiroitbezinin düzensiz çalışmasına bağlı olarak guatr, pankreasın düzensizliğine bağlı olarak da şeker hastalığı oluşur. Protein fazlalığından kaynaklanan gut hastalığında olduğu gibi vücut metabolizmasının bozulmasına bağlı hastalıklar da görülebilir.


Ekleyen : Üyelerimiz