Diksiyonun Tanımı, Bölümleri, Metotları

Diksiyon nedir?

Konuşmada, kelimenin seçilmesi, imlasına ve veznine göre söylenmesi ve ifadenin rahatlıkla anlatılması. Fesahat, belagat, telaffuz ve natıka kelimelerinin ifade ettiği manaların toplamı.

Tiyatropiyes gibi sahne oyunlarında, radyoda, televizyonda hitabette, şiir okumada, sözle ilgili sanatlarda diksiyonun önemi büyüktür. Mana ve ses bakımından cümleye uygun düşen kelimeyi seçmek, seçilen kelimeyi, ses tonunu vererek doğru bir şekilde söylemek, fikri, az kelime ile öz olarak ifade edebilmek sanatıdır.

Bu işin başarılı olabilmesi için; doğuştan gelen bir yeteneğin bulunması, konuşma organlarının sağlam olması gerekir. Konuşulan her sözün, söylenilen nutkun, okunan şiirin tesirli olabilmesi için, sesin tonu, ahenginin, jest ve mimiklerinin birbirine uygunluğu gerekir. Bunlar da konuya, dile, davranışa, kelime hazinesine bağlıdır. Diksiyon, yukarıdaki şartlar bulunmakla beraber uzun süre çalışma ister.

 

Diksiyonun Bölümleri

Ses eğitimi: Ses, solunum, vurgu, durak, ses tonu.

Kelime eğitimi: Kelimelerin seçimi, kelimenin söylenişi. Vurguya dikkat edip kelimeleri birbirine ulama veya durakları ayarlama.
Söz akımı: Sözlerdeki canlılık, noktalamalara dikkat etmek.

Anlatım: Anlatımda tabiilik, üslup, açıklık, ses kuvveti, tasavvur, incelik, hareket, taklit. Jest ve mimik: Jest ve mimikleri ayarlamaktır.

 

Diksiyonun Metotları

  1. Dinleyeni inandırmak ve heyecanlandırmak.
  2. Dinleyenin hoşuna gitmek, bıktırmamak, sıkmamak, usandırmamak, açık ve gerçek konuşmak. Türkiye’de diksiyon faaliyetlerine ilk defa 1936 senesinde başlandı. Daha sonra Tahsin Banguoğlu tarafından nazari fanatik ile ses eğitimi dersi ilave edildi.

 

Sözlükte "diksiyon" ne demek?
1. Seslerin, sözcüklerin, vurguların, anlam ve heyecan duraklarının hakkını vererek söyleme biçimi.

2. Konuşulan dilin incelenmesi ve kullanılması.

3. Duru, açık, vurgulama ve çıkaklara tam uyarak konuşma.

 

Diksiyon Denilince Aklımıza Gelenler

1. Güzel konuşma sanatıdır.

2. Akıcı,anlaşılır dille konuşma.

3. Anlamlı cümleler kurma.

4. Kelimeleri yutmamak.

5. İstanbul Türkçesiyle konuşmak


Ekleyen : dersimiz.com