Yaratıcı Drama Süreçlerinde Kullanılan Tekniklerden Bazıları

YARATICI DRAMA SÜREÇLERİNDE KULLANILAN TEKNİKLERDEN BAZILARI

 

Oyun: İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliklerinden biri oyun oynamasıdır. Yaratıcı dramada oyun belli kuralları olan eğlenceli etkinlikleri içerir. Kurallara uymayan için oyuna bir süre devam etmek söz konusu olmayabilir. Oyun yeteneği insanın düş gücü ile gelişir. Yaşam boyu yapılan, düşlenen, söylenen her şeyde oyunsu öğeler vardır.

 

Rol oynama: Bir grup önünde gruptan seçilen üyelerin bir konuyu canlandırması etkinlikleridir. Bu sırada rol oynayan kişi bir başkası gibi hissetmeye, onun gibi düşünmeye onun gibi davranmaya çalışır.

Rol oynarken dikkat edilmesi gerekenler : Rolden hiçbir biçimde çıkılmamalıdır. Abartı, klişe ve bayağılıktan uzak durulmalıdır. Başka kişi yada kişilerin rolleri çalınmamalı ve biri konuşurken abartılı devinimlerde bulunmamalıdır.

 

Doğaçlama: Bir yazılı metini değil zihinde canlananı oynama demektir. Kesinleşmiş evreleri olmayan özgün bir süreçtir. Herhangi bir olayı, durumu, anı düşünmeden yaşama ve olay, durum bittikten sonra nasıl yaşadığımızı düşünmek gibi bir durum söz konusudur. Doğaçlamada doğallık ve içtenlik önemlidir. Büyük bir yaratıcı potansiyeli harekete geçirdiğinden, kişiyi özgürleştirdiğinden, kişinin bakış açısını ve kendini ifade etme yeteneğini geliştirdiğinden doğaçlama tahmin edilemez bir değerdedir.  Diğer yandan katılımcıların sözcük dağarcığının gelişmesine, akıcı ve anlamlı konuşmalarına katkı sağlamaktadır. Doğaçlama konuları genellikle yaşanmışlıklardan çıkarılır. Bu yolla oyuncular kendi kişisel dünyalarının bilincine varırlar. Her doğaçlama bir rol oynamayı içerir ama her rol oynama doğaçlamayı içermeyebilir. Çünkü tiyatro, sinema gibi canlandırmalarda doğaçlamaya dayanmayan rol oynamalar da vardır.

 

Doğaçlama yaparken dikkat edilmesi gerekenler:

 


Kaynakça:
Eğitimde Yaratıcı Drama / Prof. Ömer Adıgüzel
Yaratıcı Drama Öğretmenimin Günlüğü / Prof. Tülay Üstündağ


Ekleyen : dersimiz.com