Yaratıcı Dramanın Aşamaları

YARATICI DRAMANIN AŞAMALARI

Bir yaratıcı drama dersi 3 aşamadan oluşur, 1-3 saat sürer.  Bu aşamalar; ısınma-hazırlık aşaması, canlandırma aşaması ve değerlendirme-tartışma aşamasıdır.

 

• Isınma-hazırlık: Bu aşamanın amacı katılımcının dramaya yakınlık duymasını, alışmasını, benimsemesini sağlamaktır. Bir grup dinamiği oluşturarak bir sonraki aşamaya hazırlık niteliğini taşır. Bu aşamada daha çok bedenin harekete geçtiği spor, dans ve harekete dayalı çalışmalar yapılır. Yapılan çalışmalar diğer aşamalarla bağlantılı olmak durumundadır. Tanışma, uyum, etkileşim, güven duyma özelliklerin katılımcıya kazandıran, kesin kurallarla belirlenen grup liderinin yönlendiriciliğinde yapılan çalışmalardır.

 

• Canlandırma: Birinin kılığına, kişiliğine girip onu oynamak, geçmiş bir olayı ya da durumu göstererek yaşatmak demektir canlandırma. Canlandırmalar bireysel, ikili ya da küçüklü büyüklü gruplar halinde yapılır. Bu aşamada rol oynama ve doğaçlama gibi teknikler devreye girer.


Oynama (Pandomim ve rol oynama): Belirlenmiş kurallar içinde özgürce oyun kurma ve geliştirme çalışmalarından oluşur. Yaratıcılık bu aşamada oldukça önemlidir.

Doğaçlama: Saptanan bir tema üzerinden yola çıkılarak, bir hedefe doğru belli aşamalarla yol alınır. Bireyselliğin ve yaratıcılığın ön plana çıktığı çalışmalardır.

 

• Tartışma-değerlendirme: Yaratıcı drama çalışmalarında elde edilen sonuçlar bu aşamalarda değerlendirilir. Duygu ve düşünceler paylaşılır, eğitsel kazanımlar üzerine ya da ortaya çıkan oluşumlar üzerine tartışmalar yapılır.

Sonuç olarak, oynayarak, yaşayarak, kendini tanıyarak, grup dinamiğinden haz alarak, eleştirerek, tartışarak yapılan öğrenme; birbiri üzerine yığılan bir öğrenme biçimini aşar. Öğretmenin tek yönlü bilgi vermesinden çok, öğrencinin çok boyutlu eğitimi, derslerde aktiflik, bireyler arası iletişim, yaratıcılık ve kişilik eğitimi gibi pek çok boyut doğal bir öğrenme ortamında gerçekleşebilir. Dramayı gerek başlı başına bir ders olarak gerekse herhangi bir dersin işlenmesinde yöntem olarak kullanmak kalıcı öğrenmeye ve kişilik gelişimine yardım eder.

 

Kaynakça :
Eğitimde Yaratıcı Drama / Prof. Ömer Adıgüzel
Yaratıcı Drama Öğretmenimin Günlüğü / Prof. Tülay Üstündağ


Ekleyen : dersimiz.com