Sosyal Etkiler (Psikoloji)

SOSYAL ETKİLER

*Yaşantımızda aile,  arkadaş, toplum, medya, moda vb. sosyal çevrelerin rolü nedir?

Sosyal Psikoloji,  Bireylerin sosyal ortamlardaki davranışlarını ve sosyal grubun davranışlara etkilerini inceleyen bilimdir.

Sosyoloji ise insan topluluklarını, yapısını, değişimini, örgütlenmelerini inceleyen bilimdir.

Sosyal biliş: Sosyal uyarıcıları (bireyler,  gruplar, toplumlar vb.)  hakkında izlenim, düşünce oluşturma sürecidir. Ör: Arkadaşlarımız ya da komşularımızın davranışlarını görüp onlar hakkında düşünceler oluştururuz.

 

SOSYAL BİLİŞ VE ÖNYARGILAR

Tutum:  Bir kişinin bir insana, gruba, nesneye, olaya vb. yönelik olumlu ya da olumsuz düşünmesine veya tepkide bulunmasına neden olan eğilimidir. ( Genelde duygu, düşünce ve davranış şeklinde üç öğeden oluşur.) Ör: Bir erkeğin kadınların çalışması karşısındaki tutumundaki üç öğe nedir?

Ön yargı:  Bir birey, grup ya da nesneye ilişkin haklılığı kanıtlanmamış olumlu ya da olumsuz tutumdur. (genelde olumsuz tutumlar anlaşılır. ) Ör: Beyazların zencilerden üstün olduğu iddiası bir önyargıdır. Tutum ve önyargılar öğrenilir. dersimiz.com

 

SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİLER

Sosyalleşme:  Bireyin,  doğumdan başlayarak içinde yaşadığı toplumun kurallarını ve kültürünü öğrenme sürecidir.

Toplumun ve kültürün etkisiyle ortaya çıkan bazı davranış biçimleri şunlardır:

Yardım Etme: Birey karşılıksız olarak birine yardımda bulunabilir fakat çevresindeki insanların sayısı arttıkça bu yardım davranışı azalır.

İtaat (Uygu): Toplumsal kurallara  ve beklentilere uygun davranışlardır.

Kimliksizleşme: Bireysel sorumluluk duygusunun kitle içinde kaybolmasıdır. Kitle içinde kişiler birer birey değil, bir grubun adsız üyeleri gibi olur.

Grup Düşünme: Bireyler,  gruplarının yenilmez ve dokunulmaz olduğu gibi bir düşünceye sahiptirler. Birey kendi başına verdiği kararlarda daha temkinliyken grup ile verdiği kararlarda risk alma eğilimi gösterir.

Sapkınlık Davranışı: Kabul edilen inanç ve kurallara uymama durumudur.

Statü ve roller:  Kişilerin toplum içindeki konumuna statü denir. Rol ise kişinin statüsü gereği ondan beklenen davranışlardır. Ör: Doktorluk bir statüdür.  Hastaları iyileştirmek, ilaç yazmak vb. doktorun rolüdür. Kişilerin birden fazla statüsü ve buna bağlı rolleri vardır.


Ekleyen : Nuray TAN