Sosyoloji Dersi 5. Ünite Özeti (Kültür ve Toplum)

1. Konu: Kültürün Anlamı

Kültür: İnsan davranışlarını öğrenerek kazanır. İnsanların örgütlenmiş haline toplum denir. Her toplumun bir kültürü vardır. Dil, davranış ve alışkanlıklar kültürü etkiler.

 

Kültürün Boyutları:

- Düşünce   - Normlar  - Madde

 

Niçin? Bilişsel boyutla alakalı değerler, anlam kodları ve idealler.

Nasıl? Davranışsal boyut, kurallar, davranışlar.

Ne? Araç-gereç, coğrafya, doğal kaynak.

Örfler (Zorunlu normlar- sadakat, analık, babalık)

Adetler (Uzun sürede oluşan davranışlar- bayram, misafirlik, yemek)

Görenek (Bölgesel davranış örnekleri)

 

Kültürün Çeşitli Anlamları

Sosyal miras: Birikimlerin toplamı

Hayat biçimi: Toplumun yaşam biçimi

İdealler: Kurallar, gruplar

Çevreye uyum: Yaşam koşullarına uyum sağlamak

Eğitim: Öğrenilen davranış örüntüleri

Oluşum: İnsanın yarattığı şey

Düşünüş: Düşünce sistemi

Simge: Semboller

Bütüncü kuram: İnsanın öğrendiği bilgi, yetenek, alışkanlık

Bilimde Kültür: Uygarlık

Beşeri alanda kültür: Eğitim

Estetik alanda kültür: Sanat

Maddi alanda kültür: Üretim

Eğitimde kültür: Zihinsel olgunluk (Zeka-davranış uyumu)

 

Atatürk’e göre kültür uygarlıktır. Devlet fikir ve ekonominin toplamıdır. Devletin temeli okumak, ulus olmak ve sanattır.

 

2. Konu: Kültürün Ögeleri

 

Ziya Gökalp

Hars: Ulusal kültür, doğa ve temel.

Medeniyet: Bilim, akıl. Evrensel, yapay, harstan doğar.

 

Kültür Çeşitleri

Maddi kültür: Mimari, araç-gereç, giysi

Manevi kültür: Düşünce biçimleri

Birbirlerini etkiler. Ör: Teknoloji iş ve ev hayatını etkiler.

 

Kültürel gecikme: Maddi kültür değişimine yetişememektir.

 

3. Konu: Kültürün Toplumdaki Yeri

Kültürün kazanılması: Kültür toplumsallaşarak ve eğitimle kazanılır. Aile eğitimi, okul eğitimi, sanat eğitimi…

Kültürel katılma:

Genel unsurlara katılma: Dil, hukuk kurallarına katılmadır.

Özel unsurlara katılma: İlgi ve yeteneklerine göre gruplara katılma ve meslek edinmedir.

Seçeneklerle katılma: Etkinliklere katılmadır.

Kültür-sanat, kültür-dil, kültür-eğitim

 

Kültürün Özellikleri

 

4. Konu: Kültürle İlgili Temel Kavramlar

Kültür Şoku: Yabancı bir kültürle karşılaşınca yaşanan reaksiyondur.

Balayı dönemi: Her şey ilgi çekici ve farklı gelir.

Huzursuzluk dönemi: Uzun süre kalıcı olmanın farkına varmaktır.

Anlama ve alışma: Zamanla olur

Bütünleşme ve kabul dönemi: Yeni ortam ev gibi hissedilir.

Not: Öğrenciler bunu sık yaşar.

 

Kültür Yozlaşması ve Kültür Emperyalizmi

Emperyalizm: Siyasi ve ekonomik egemenliktir. Buna istinaden kültür politikaları geliştirilir.

Kültürel yozlaşma: Kültürel ögelerde bozulmadır. Olumlu ve olumsuz olabilir. Olumlusuna kültürleşme denir. Ulusal kültür politikaları geliştirilmelidir.

Kültürel asimilasyon: Bir kültürün başka bir kültürü yok etmesidir.

Etnosantrizim: Kendi kültürünü yüksek görmektir.

Kültürel rölativizm: Kültürler dışarıdan yargılanamaz.

Popüler kültür: Bireyleri etkisi altına alan, onlarda düşünce kalıpları oluşturan, bireyi yönlendiren, buyurucu kültürdür.

Halk kültürü: Doğal yaşantı içinde oluşan karakteristik kültürdür.

Alt kültür: Azınlık

Karşı kültür: Genele karşı

Yüksek kültür: Sanat

 

5. Konu: Kültürel Tutumlar

Farklı kültürlere karşı geliştirilen tutumlardır. Küreselleşme ve teknolojinin gelişimi kültürel tutumları etkiler. Kültürel çeşitlilik bir zenginliktir. Manevi kültür korunmalıdır. (Japonya)


Ekleyen : dersimiz.com