Tanzimat Edebiyatı : Tiyatro

TANZİMAT EDEBİYATI : TiYATRO 

      Çeviri ve adapte konusunda Ahmet Vefik Paşa ve Direktör Âli Bey'in katkıları çoktur.

 TanzimatIn 1. Döneminde Tiyatro

Tanzimat Döneminde şiirden sonra üzerinde durulan en önemli türdür. Tanzimat Döneminde bu türün amacı toplumdaki aksaklıkları göstererek halkı aydınlatmaktır. Yazarlar düşüncelerini halkı eğlendirerek iletmek ve toplumsal sorunlar çevresinde kamuoyu oluşturmak için tiyatrodan yararlanırlar.

 

Bu dönemde sanat anlayışı "toplum için" dir ve dil  ilk eserlerde halka yaklaşır.

 

TanzimatIn 2. Döneminde Tiyatro

Tiyatro 2. dönemde işlevini tamamen yitirmiş artık okunmak için oyunlar yazılmaya başlanmıştır.

 

İstibdat döneminin başlamasıyla toplumsal konulardan uzaklaşan yazarlar  şiirde olduğu gibi tiyatroda da bu konulara değinmemişlerdir.

 

Uzun tiradlar, telaffuzu zor yabancı sözcükler de oynanmayı engelleyen özelliklerdendir.

 

Teknik bakımdan 1. döneme nazaran daha iyi eserler yazılmıştır.

 

2. dönemde "sanat için sanat" anlayışı hâkim olduğu için tiyatro eserlerinde de bu anlayış etkili olmuş ve sadece konular değil dil de farklılık olmuş halktan uzaklaşılmıştır.

 

·       Bu dönemdeki en önemli isim Abdülhak Hâmid Tarhan'dır. Oyunları sahne tekniğine uygun değildir. Okunmak için yazılmıştır. Oyunlarında olağanüstü olaylara yer verir. Tiplerinde aşırı özellikler üzerinde durur. Konuşmalarda süslü anlatımlara yer verir.Yirmi civarında oyunu olan Abdülhak Hâmit bu oyunlarında milli, tarihî, felsefî, egzotik konulara yer vermiştir. Oyunlarından bazıları: "Finten", "İçli Kız", "Duhter-i Hindû","Sabr u Sebat","Nesteren", "Macera-yı Aşk" "Tezerl" , "Eşber",  "İlhan" "Turhan", "Hakan"

·       2. dönemin tiyatro alanında bir başka yazarı Recaizâde Mahmud Ekrem'dir."Afife "Anjelik", Komedi türünde başarılı oyunu "Çok Bilen Çok Yanılır", "Vuslat" Yazar Chateaubriand'ın  romanından çevirerek yazdığı oyun "Atala"tiyatro eserleridir.


Ekleyen : notbak.com