Tarihe Yardımcı Olan Bilimler

TARİHE YARDIMCI OLAN BİLİMLER(KISACA):

Tarih bilimi bilgilerini tek başına elde edemez, diğer bilimlerden destek alır. İşte tarihe yardımcı olan bilimler şunlardır.

 

Coğrafya: Yer bilimi

 

Arkeoloji: Kazı bilimidir. Toprak altında ve denizlerin altında kalmış tarihi buluntuları ortaya çıkarır.

 

Antropoloji: İnsan ırklarını fiziksel açıdan inceleyen bilim dalıdır.

 

Etnoğrafya: Toplumların örf ve adetlerini, geleneklerini inceler.

 

Hukuk: Toplumların hukuk kurallarını(kanunlarını)inceler.

 

Kronoloji: Takvim bilgisidir. Tarihi olayların oluş zamanlarını inceler.

 

Edebiyat: Duygu ve düşüncelerin söz ve yazı ile anlatma şeklidir.

 

Felsefe: Düşünce bilimidir. İnsana doğru düşünmeyi öğretir.

 

Paleoğrafya: Eski yazıları okuma bilimidir. notbak.com

 

Epigrafya: Anıtlar üzerindeki yazıları ve kitabeleri inceleyen bilim dalıdır.

 

Sosyoloji: Toplum bilimidir. İnsan topluluklarının yaşayışlarını inceler.

 

Filoloji: Geçmişte ve günümüzde var olan dilleri inceler.

 

Diplomatik: Devletlerarası yazışmaları inceler.

 

İstatistik: Belirli bir amaç için veri toplama ve grafiklerle sonuçları yorumlama bilimidir.

 

Ekoloji: Çevre bilimidir.

 

Nümizmatik (Meskûkât): Eski paraları inceler.

 

Kimya: Karbon 14 metoduyla tarihi buluntuların yaşını hesaplar.

 

Sanat Tarihi: Sanat eserlerini inceler.

 

Heraldik: Arma bilimidir.

 

Siciloğrafi: Mühürleri inceler.

 

Onomastik: Yer adlarını inceler.


Ekleyen : Sedat Kınayı