Tarihi Olayların Özellikleri

Tarihi Olayların Özellikleri

TARİHİ OLAYLARIN ÖZELLİKLERİ:

  1 – Tarih geçmişte yaşanan olaylardır ve üzerinden belli bir zaman geçmiştir.

  2 – Tarihi olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisi vardır.

  3 – Belli bir coğrafi yerde ve belli bir zaman içerisinde meydana gelir.

  4 – Olaylar belgelere dayanır. Tarih; efsane, masal ya da hikâye değildir.

  5 – Tarihi olaylar tekrarlanamaz. (Tarih araştırmalarında bu yüzden deney ve gözlem kullanılamaz.)

  6 – Olaylar tek bir nedene bağlı olarak açıklanamaz. (Bir olayın pek çok maddi ve manevi nedenleri vardır.)

  7 – Olaylar arasındaki neden-sonuç ilişkisi tarihi olayların kesintisiz olarak devam etmesini sağlar.

  8 – Tarihi olayların belli bir kanun ve kuralı yoktur.

  9 – Tarihi olayların sonuçları bulunan yeni belgelerle değişebilir.

10 – Tarihi olaylar günümüze ışık tutarak aynı hatalara düşülmesini önler.

11 – Tarihi olayların gelişmesinde bazı kişiler rol oynar

12 – Tarihi olayları doğru değerlendirmek için o zamanın koşulları dikkate alınmalıdır.

 

Uyarı: Tarih mutlak doğru bilgilerden oluşmaz. Yeni belgeler ortaya çıktıkça tarih yeniden değerlendirilmelidir. Bulunacak her yeni kaynak (belge) bu bilgileri tamamlayabilir veya değişikliğe uğratabilir. Örneğin, Alacahöyük’te bulunan ve MÖ 2500 yıllarına ait olan kılıç, dünyanın en eski kılıcı olarak bilinmekteyken 1996 yılında Malatya yakınlarındaki Aslantepe kazı bölgesinde bir prens veya yönetici mezarının içinde, MÖ 3300 - 3000 yıllarına ait, üzerleri işlemeli kılıçlar bulunmuştur.

 

İnsan faktörü ve coğrafi olayların ortaya çıkardığı bazı sonuçlar da tarihin ilgi alanına girer. Depremler, sel baskını, kuraklık gibi doğal afetler tarihin seyrini değiştirebilmektedir. Örneğin erozyon (toprak kayması) coğrafyanın konusu iken erozyonun meydana geldiği bölgedeki insanların ekonomik sıkıntılar yaşamaya başlaması, bu nedenle geçimlerini sürdürebilecek başka yerlere göç etmeleri tarihin ilgi alanına girmektedir.

 

Tarihi Olayların En Belirgin Özelliği

a) Tarihi olaylar tekrar edilemez.

b) Tarihi olaylarda deney ve gözlem yapılamaz.

 

Bir olayın Tarih bilimi içine alınması için gereken şartlar: 

a) Olayın üzerinden belli bir zaman geçmiş olmalıdır.

b) Olayın geçtiği yer ve zaman belirtilmelidir.

 

Tarihe Bilim Olma Özelliği Kazandıran Nitelikler

a) Yer – Zaman

b) Sebep – Sonuç


Ekleyen : dersimiz.com