The Past Continuous Tense

THE PAST CONTINUOUS TENSE

A- Kullanılış Yerleri :

 

Şimdiki Zamanın Hikayesi

 

 

1.      "THE PAST CONTINUOUS TENSE" geçmişte belirli bir anda devam etmekte olan eylemleri anlatmak için kullanılır. Süreklilik gösteren bu eylemlerin ne zaman başladığı ve ne zaman biteceği önemli değildir. Bizi ilgilendiren şey, bir eylemin geçmişte belirli bir anda devam edip etmemesidir.

 

         *What were you doing at eight o'clock this morning?

           Bu sabah saat sekizde ne yapıyordun?

         *I was writing a letter at ten o'clock.

           Saat onda bir mektup yazıyordum.

         *We were playing tennis at half past nine.

           Saat dokuz buçukta tenis oynuyorduk.

 

2.      "THE PAST CONTINUOUS TENSE" geçmişte belirli bir olayın olup bittiği anda devam eden diğer eylemleri anlatmak için kullanılır. Süreklilik gösteren bu eylemlerin ne zaman başladığı ve ne zaman biteceği önemli değildir. Bizi ilgilendiren şey, geçmişte olup biten belirli bir olay anında devam eden eylemlerdir. Geçmişte olup biten belirli bir olay "THE SIMPLE PAST TENSE" ile süreklilik gösteren diğer eylemler de "THE PAST CONTINUOUS TENSE" ile gösterilir.

 

Main Clause

Ana Cümle

Subordinate Clause

Yan Cümlecik

The Past Continuous Tense

We were having breakfast

-A-

The Simple Past Tense

When my father came.

-B-

 

         *We were having breakfast when my father came.

           Babam geldiği zaman kahvaltı yapıyorduk.

         *I was washing my car when it began to rain.

           Yağmur yağmaya başladığı zaman otomobilimi yıkıyordum.

         *We were living in Turkey when the war broke out.

           Savaş çıktığı zaman Türkiye'de yaşıyorduk.

 

3.      "THE PAST CONTINUOUS TENSE" geçmişte belirli bir süre birbirine paralel olarak devam eden iki eylemi dile getirmek için kullanılır. Gerek ana cümlede gerek yan cümlecikte "THE PAST CONTINUOUS TENSE" kullanılır. Bu durumda kullanılan bağlaçlar şunlardır.

 

         When / while / as / just as / all the time

 

         *Tom was singing while I was having a bath.

           Ben banyo yaparken Tom şarkı söylüyordu.

         *We were dancing as they were playing bridge.

           Onlar briç oynarken biz dans ediyorduk.

         *Just as it was raining, we were running home.

           Tam yağmur yağdığı sırada biz eve koşuyorduk.        

 

          NOT: Bazen geçmişte kısa bir süre içinde devam eden iki eylemi veya iki eylemden birini "THE

          SIMPLE PAST TENSE" ile gösterebiliriz.

        

         *When I heard the news, I began to cry.

           Haberi işitince ağlamaya başladım.

         *My father was reading his book while Mother set the table.

           Annem masayı hazırlarken babam kitap okuyordu.

 

4.      "THE PAST CONTINUOUS TENSE" geçmişte belirli bir süre içinde devam eden eylemleri göstermek için kullanılır.

 

            *Yesterday, from four o'clock to five o'clock, we were dancing.

              Dün saat dörtten beşe kadar dans ediyorduk.

            *All last week, we were studying our lessons.

              Bütün geçen hafta derslerimizi çalışıyorduk.

 

5.      "THE PAST CONTINUOUS TENSE" geçmişte sürekli olarak alışkanlık halinde tekrarlayan ya da bıkkınlık veren eylemleri anlatmak için kullanılır. Bu türlü söz dizilerinde genellikle aşağıdaki süreklilik zarfları kullanılır.

 

            Always : her zaman

            Continually : sürekli olarak

            Constantly : sürekli olarak

            Perpetually : aralıksız olarak

            Frequently : sık sık

            All the time : her zaman

            Forever : daima

 

            *He was always making mistakes all the time at school.

              O okulda iken daima yanlış yapardı.

            *I was continually losing my keys.

              Sürekli olarak anahtarlarımı kaybediyordum.

            *Lora was always finding fault with the students.

              Lora öğrencilerde daima hata buluyordu.

 

6.      "THE PAST CONTINUOUS TENSE" geçmişte olup biten ya da devam eden bir eylemin ne zaman yapıldığını gösteren yan cümleciklerde kullanılır. Bu yan cümlecikler ana cümleye aşağıdaki bağlaçlarla kullanılırlar.

 

            While / when / as / just as / all the time

 

            *I was swimmimg in the sea when the children were playing on the sand.

              Çocuklar kumda oynarken ben denizde yüzüyordum.

            *I was reading while my mother was setting the table.

              Annem sofrayı kurarken ben okuyordum.

            *We were dancing as they were playing bridge.

              Onlar briç oynarken biz dans ediyorduk.

 

7.      "THE PAST CONTINUOUS TENSE" geçmişte yapmak istediğimiz fakat gerçekleşmeyen eylemleri ve kesinlikle emin olmadığımız bekleyişlerimizi dile getirmek için kullanılır.

 

            *Did Dora go to the party?

              Dora partiye gitti mi?

            *No, she didn't, but she was hoping to.

              Hayır, gitmedi fakat gitmeyi ümit ediyordu.

            *Did your brother pass the exam?

              Erkek kardeşin sınavı geçti mi?

            *I don't know, but he was expecting to.

              Bilmiyorum, fakat geçmeyi ümit ediyordu.

 

8.      "THE PAST CONTINUOUS TENSE" şimdi ya da gelecekte gerçekleşmeyecek ya da değiştirilmiş olan isteklerimizi ve kesinlikle emin olmadığımız bekleyişlerimizi dile getirmek için kullanılır.

 

            *When is your father going to buy a new car?

              Baban ne zaman yeni bir otomobil alacak?

            *He was hoping to next week, but he won't be able to.

              Gelecek hafta almayı ümit ediyordu, fakat alamayacak.

            *When are they getting married?

              Onlar ne zaman evlenecekler?

            *They are planning to this month, but they won't be able to.

              Bu ay evlenmeyi planlıyorlardı, fakat evlenemeyecekler.

        

9.      "THE PAST CONTINUOUS TENSE" geçmişte olan bir olay, bir hikayeyi, ya da gördüğümüz bir yeri, bir kimseyi anlatırken kullanılır.

 

            *Ayşegül was wearing a blue dress at the ball.

              Ayşegül baloda mavi bir elbise giyiyordu.

            *Smoke was coming from the chimney of the farmhouse. The farmer's children were playing  

         wity the dog and the farmer himself was leaning on the gate.

              Çiftlik evinin bacasından duman çıkıyordu. Çiftçinin çocukları köpekle oynuyor, ve çiftçi ise bahçe

         Kapısına dayanıyordu.

 

10.  "THE PAST CONTINUOUS TENSE" geçmişte pek seyrek olan bir olayı anlatmak için "THE SIMPLE PAST TENSE" yerine kullanılır.dersimiz.com

 

            *The other day I was talking to the Prime Minister of Turkey.

              Geçen gün Türkiye Başbakanı ile konuşuyordum.

            *Last night I was dancing with the beautiful daughter of the admiral.

              Dün gece amiralin güzel kızı ile dans ediyordum.

 

11.  "THE PAST CONTINUOUS TENSE" bazen "THE SIMPLE PAST TENSE" yerine soru cümlelerinde, soruyu daha nazik bir şekle dönüştürmek için kullanılır.

 

            *What were you doing before you came here?

              Buraya gelmeden önce ne yapıyordun?

            *What did you do before you came here?

              Buraya gelmeden önce ne yaptın?

 

12.  "THE PAST CONTINUOUS TENSE" koşul gösteren yan cümleciklerde dilek kipi olarak kullanılır.

 

            *If she were writing the letter now, I would post in the afternoon.

              Mektubu şimdi yazıyor olsaydı öğleden sonra postalardım.


Ekleyen : dersimiz.com