Türklerin Kullandıkları Takvimler

TÜRKLERİN KULLANDIKLARI TAKVİMLER

Türk toplulukları tarih boyunca kendi yaptıkları takvimleri ve başka uluslardan öğrendikleri takvimleri kullanmışlardır. Türklerin değişik takvimler kullanmalarında, inanç değişiklikleri, kültürel gelişmelere açık olmaları, ekonomik gereksinimlerini ve diğer devletlerle ilişkilerini kolaylaştırmayı düşünmeleri etkili olmuştur.

1 – 12 Hayvanlı Türk Takvimi

Not:  Bu takvimde her yıl bir hayvan adıyla anılıyordu. 12 yıl bitince birinci yıldan yeniden başlanıyordu. Bu yıllar

1. Sıçgan (Fare), 2. Ud (Sığır), 3. Bars (Pars), 4. Tabışgan (Tavşan), 5. Lu (Ejder), 6. Ilan (Yılan), 7. Yunt (At), 8. Koy (Koyun), 9. Biçin (Maymun), 10. Taguk (Tavuk), 11. İt (köpek), 12. Tonguz (Domuz)’dur.

 

2 – Hicri (Kameri) Takvim

Not: Bugün Bayram, mevlitler gibi dini günlerde bu takvimi kullanmaktayız.

                          Peygamberimizin Mekke’den Medine’ye Hicret Ettiği Tarih

                                        H.Ö.                                    0                  H.S

                     <--------------------------------------------------I-------------------------------------------------->

                                                                         Hicret(622)

3 – Celali Takvimi

4 – Rumi Takvim

NOT: Osmanlılar bu takvimi güneş yılına göre düzenlemelerine rağmen, hicri 1255 yılında başlattılar. Hicri takvim, 1255 yılını gösterdiği zaman miladi yıl, 1839’du. Bu nedenle Rumi takvim, Miladi takvime göre 584 yıl daha geridir.

 

5 – Miladi Takvim

                                                                      Hz. İsa’nın Doğumu

                             M.Ö.                                                   0                                                         M.S.

        <-----------------------------------------------------------------I---------------------------------------------------->

                                                                                     Milat

 

Hicri Takvimle, Miladi Takvim arasındaki farklar:

1)- Hicri Takvim Ay yılını, Miladi Takvim Güneş yılını esas alır. Bu yüzden ikisi arasında 11 gün fark vardır.

2)- Hicri Takvimde 0 yılı yani başlangıç yılı Peygamberin Mekke’den Medine’ye göç ettiği yıldır. Miladi Takvimde ise 0 yılı yani başlangıç yılı Hz. İsa’nın doğum yılıdır.

 

Takvimler arası çeviri

a) Hicri tarihlerin miladi tarihe çevrilmesi:

1.Hicri tarih = Fark

       33

2. Hicri tarih - Fark = Sonuç

3. Sonuç + 622 = Miladi tarih

 

Örnek: 857 hicri yılı hangi miladi yıla karşılık gelir?

1. 857=26

      33

2. 857- 26=831

3. 831 + 622 = 1453

 

c) Rumi tarihlerin miladi tarihe çevrilmesi:

Miladi tarih =Rumi tarih + 584

 

Örnek: Osmanlı tarihinde 31 Mart 1325 tarihinde meydana gelen ve 31 Mart Olayı olarak bilinen isyan miladi hangi tarihe rastlar?

1325 + 584 = 1909 miladi tarihe rastlar.

 

b) Miladi tarihlerin hicri tarihe çevrilmesi:

1. Miladi tarih - 622 =Sonuç

2.Sonuç= Fark

     33

3. Fark + Sonuç = Hicri tarih

 

Örnek: 1699 miladi yılı hangi hicri yıla karşılık gelir?

1. 1699-622=1077

2.1077 =33

      33

3. 33+1077=1110

 

d)Miladi tarihlerin Rumi tarihe çevrilmesi:

Rumi tarih = Miladi tarih - 584

 

Örnek: 2009 Miladi yıl hangi Rumi yıla rastlar?

Rumi Tarih = 2009 – 584 = 1425 Rumi yıla rastlar

 

 


Ekleyen : dersimiz.com