Diğer Türk Devlet ve Toplulukları

DİĞER TÜRK DEVLET VE TOPLULUKLARI

Avarlar:

 

Bulgarlar:

 

Hazarlar:

 

Macarlar

 

Peçenekler:

 

Kıpçaklar (Kumanlar):

 

Oğuzlar:

 

Sabirler (Sibirler-Sabarlar)

*Sibirya’ya adlarını vermişlerdir

 

Başkurtlar (Başkırtlar):

* Ruslara karşı ayaklanmaları kanlı bir şekilde bastırılmıştır.

 

Türgişler (Türgeşler):

 

Kırgızlar:

 

Karluklar:

 

Kimekler

XI. yy’da Kıpçakların egemenliğine girmişlerdir.

 

Akhunlar


Ekleyen : Sedat Kınayı