Üreme Hücrelerinin Birleşmesi (Döllenme)

Dişi ve erkek özelliği taşıyan hücrelere gamet adı verilir. Dişi gamete yumurta,erkek gamete sperm denir.

Yumurta; büyük, bol sitoplazmalı ve hareketsizdir.

Spermler ise hareketli, yumurtaya göre çok küçük olup az sitoplazmalıdır ve kuyruğu vardır.

Erkek ve dişi üreme organlarında oluşan ana hücreler 2n kromozomludur. Bu ana hücreler, eşey hücrelerini oluştururken mitoz bölünmeden sonra kromozom sayısını yarıya indirgeyen mayoz bölünme geçirir. Oluşan eşey hücreleri n kromozomludur. n kromozomlu yumurta hücresinin çekirdeği ile n kromozomlu sperm hücresinin çekirdeğinin birleşip kaynaşmasına döllenme denir. Döllenmiş 2n kromozomlu, çift çekirdekli yumurta hücresi de zigot adını alır.

Zigot, dişi ve erkek gamete ait birer takım kromozom taşır. Zigot, gelişimini vücut içinde tamamlar. Birbirini izleyen mitoz bölünmeler ile embriyoyu oluşturur. Embriyo, canlının tüm özelliğini taşıyan taslağıdır. Embriyo gelişerek canlıyı meydana getirir.

Aynı anda iki ayrı yumurta hücresinin, iki ayrı sperm hücresi ile döllenmesi sonucu ayrı yumurta ikizleri oluşur. Bu ikizlerin hem genotipi hem fenotipi birbirinden farklıdır. Cinsiyetleri aynı veya farklı olabilir.

Döllenmiş bir yumurta (zigot) ikiye bölünerek ana rahminde birbirinden ayrılarak gelişirse, tek yumurta ikizlerini oluşturur. Tek yumurta ikizlerinin genotipleri aynıdır,fenotip olarak da birbirlerine çok benzerler. Tek yumurta ikizlerinin cinsiyetleri de aynıdır.İkisi de kız veya ikisi de erkektir


Ekleyen : dersimiz.com