Arşimet (Archimedes)

Arşimet (Archimedes)

Eskiçağ`ın en büyük matematikçisi ve mucidi olan Arşimet,bir Yunan kenti olan Siracusa`da doğmuştur.Yaşamını burada geçirmiş ve araştırmalarının çoğunu Siracusa kralı II. Hieron`un hizmetindeyken gerçekleştirmiştir.

Buluşları,yazılı eserleri ve yaptığı savaş araçları büyük bir zekanın ürünüdür.Bunlar günlük yaşamda karşılaşılan güçlüklere çözüm getirmiş ve dönem savaşlarında kentin düşüşünü geciktirmiştir.

Arşimet`in çalışmalarına ve buluşlarına ilişkin pek çok öykü anlatılmaktadır.Bunlardan en ünlüsü, kralın yeni tacının saf altından olup olmadığını araştırmasıyla ilgili olanıdır.Öyküye göre, araştırmasını tacı parçalamadan yapmak zorunda olan Arşimet bu konuda bir süre düşünmüş ama sorunun yanıtını ancak bir gün hamama gittiğinde bulabilmiştir.Yıkanmak üzere havuza girdiğinde suyun taştığına dikkat eden Arşimet, o anda çözümü bulduğunu anlar.Hamamdan dışarı fırlayıp "Evreka! Evreka!" (Yunanca "buldum") diye bağırarak caddelerde koşmaya başlar.Neticede eğer taç saf altından yapılmışsa, mekanda aynı ağırlıktaki saf altın kadar yer kaplaması gerekirdi.Taç ve aynı ağırlıktaki altın sırayla su dolu bir kaba konulduklarında, taşıracakları suyun miktarları ya da hacimleri eşit olmalıydı.Arşimet bunu dikkate alarak deneyini yaptığında kralın aldatıldığı görüldü.

Arşimet hakkındaki diğer bir söylenti ise onun "Bana bir dayanak noktası gösterin,Dünya`yı yerinden oynatayım" dediğine ilişkindir.O, ağır bir cismin, ağırlık merkezine uygulanacak bir kuvvetle yerinden oynatılabileceğini savunmuştur.

Ayrıca Arşimet`in adını alan Arşimet burgusu adlı aygıt, alçak bir yerden yükseğe su çıkarmaya yarar.Burguda sürekli dönen sarmal bir şerit suyun boruda yükselmesini sağlar.Mısır gibi bazı sıcak ve kurak ülkelerde çiftçiler yer altı sularını tarlalarına akıtmak için hala bu aygıtı kullanırlar.

Arşimet`in Roma kuşatması sırasında, dev aynalar yardımıyla güneş ışınlarını Roma gemilerinin yelkenlerine odaklayarak onları yaktığı da söylentiler arasındadır.

Arşimet`e, savaşta Romalı bir askerin uyarısına rağmen uğraştığı matematik problemini yarım bırakmak istemediği için öldürüldüğü gibi bir yakıştırma öykü de vardır.

Arşimet`in mezarı, O`nun ünlü problemini simgeleyen silindir içine yerleştirilmiş küreyle işaretlidir.


Ekleyen : dersimiz.com