3-3-Ya İstiklal Ya Ölüm!(İstiklal Milletimindir)

İSTİKLAL MİLLETİMİNDİR

 

BATI CEPHESİ: Türkler - Yunanlar

 • Batı cephesinde İsmet Paşa komutanlığında düzenli ordu kuruldu.
 • Kurtuluş Savaşında düşmanla en yoğun ve en kanlı çatışmaların olduğu cephedir.

 

I. İnönü Savaşı: (6-10 Ocak 1921)

Sebepleri:

 • Yunanlar Eskişehir'i ele geçirerek demiryolu ulaşımını denetim altına almak istemeleri,
 • Ankara'ya kadar gelerek TBMM'yi dağıtmak istemeleridir.

Savaş ile ilgili bilgiler:

 • Yunanlara karşı büyük bir savunma savaşı yapıldı.
 • Bu savaş,  Düzenli ordunun kazandığı ilk zaferdir.
 • TBMM'nin gücü ve otoritesi arttı.
 • Türk Halkının kurtuluş savaşını kazanacağına dair inancı arttı.
 • Ortaya çıkan bu durumu görüşmek için Londra'da bir konferans toplandı.

ÖNEMLİ! I. İnönü Zaferi'nin oluşturduğu olumlu havada TBMM ilk anayasasını (Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nu çıkarttı ve İstiklal Marşı kabul edildi.(1921)

 

Londra Konferansı:

● İtilaf Devletleri Anadolu harekâtının basit bir şey olmadığını anladılar.

● Toplanma amacı, Sevr'i TBMM'ye kabul ettirmekti. dersimiz.com

● İtilaf Devletleri TBMM'yi Londra Konferansı'na Osmanlı Hükümeti aracılığıyla davet ettiler. Ancak Mustafa Kemal ayrı bir çağrı olmazsa katılmayacaklarını açıkladı.

● Konferansa İstanbul Hükümeti adına Tevfik Paşa konuşma sırasını milletin gerçek temsilcisi olarak gördüğü TBMM temsilcisi Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey'e bıraktı

● Bu tavrı ile Tevfik Paşa TBMM'yi tanımış oluyordu.

● Konferans anlaşma olmadan dağıldı.

Önemi:

 • TBMM İtilaf Devletleri tarafından çağırılmakla resmen tanınmış oluyordu.
 • Yeni Türk Devletinin haklı davası dünya kamuoyuna duyuruldu. 

 

Türk-Afgan Dostluk Antlaşması:

● Afganistan TBMM'nin düşmana karşı ittifak kurduğu ilk devlettir.

● TBMM Afganistan'ın tam bağımsızlığını tanıyordu.

● Bir saldırı sırasında birbirlerine yardım edeceklerdi.

 

Moskova Antlaşması: (16 Mart 1921):

● Osmanlı ile Çarlık Rusya arasındaki antlaşmalar geçersiz sayılacaktır.

● Sovyetler Birliği kapitülasyonların geçersizliğini kabul edecektir.

● Batum Gürcistan'a verilecektir.

● Taraflardan birinin kabul etmediği uluslar arası bir antlaşmayı diğeri de kabul etmeyecektir.

Önemli: Moskova ANTLAŞMASI ile Misakı Milli ilk defa bir batılı Devlet tarafından kabul edilmiş oldu. Batum'un Gürcistan'a verilmesi Misak-ı Milli sınırlarından verilen ilk tavizdir.

 

II. İnönü Savaşı: (23-31 Mart 1921)

● II. İnönü Savaşı zaferle sonuçlandı.

● İtalyanlar bu başarı üzerine Anadolu'yu boşalttılar.

 

Kütahya -Eskişehir Savaşları:

● Ordumuz ciddi malzeme sıkıntısı çekiyordu.

● Ankara'yı hedef alan yunanlılar Eskişehir'e kadar olan yerleri işgal ettiler.

● Türk ordusu imha olmaktan kurtulmak ve zaman kazanmak için Sakarya'nın doğusuna çekildi.

● Bunun üzerine TBMM Mustafa Kemal'in bizzat cepheye gitmesi istedi.

● Bu durumlar üzerine, 5 Ağustos 1921 'de 3 ay süreyle Mustafa Kemal başkomutan seçildi.

● Yasama, yürütme (TBMM'ye ait olan) ve yargı (istiklal mahkemeleri) yetkileri Mustafa Kemal'e verildi.

● Mustafa Kemal Tekâlif-i Milliye Emirleri 'ni çıkardı.

      - Bu topyekûn bir savaşın yapılacağını gösterir.

     - Bununla ordunun ihtiyaçları karşılanmış ve Yunan saldırılarına karşı ordu takviye edilmiştir.


Ekleyen : notbak.com