Tarih Çağları - İlk Çağ Uygarlıkları (Çin, Hint, İran Uygarlığı)

TARİH ÇAĞLARI-İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI

Tarih çağları yazının icadıyla başlar. Tarih çağları dörde ayrılır.

1-İlk Çağ (MÖ.3500-MS.375): Sümerlerin yazıyı bulmasıyla başlar, Kavimler Göçüyle son bulur.

2-Orta Çağ (375-1453): Kavimler Göçüyle başlar, İstanbul’un fethiyle son bulur.

3-Yeni Çağ (1453-1789): İstanbul’un fethi ile başlamış, Fransız İhtilali ile son bulmuştur.

4-Yakın Çağ (1789-?): Fransız İhtilali ile başlar günümüze kadar devam eder.

 

TÜRKİYE’NİN TARİH ÖNCESİ MERKEZLERİ

Karain Mağarası: Antalya yakınlarındadır. Eski ve yontma taş çağına aittir.

Beldibi Mağarası: Antalya yakınlarındadır. Eski ve yontma taş çağına aittir.

Çayönü: Diyarbakır Ergani ilçesindedir. Cilalı taş çağına ait ilk köy yerleşmesidir.

Çatalhöyük: Konya’nın Çumra ilçesindedir. İnsanlık tarihinin ilk şehir yerleşmesi burada olmuştur.

Hacılar: Burdur’dadır. İlk savunma amaçlı surlar burada yapılmıştır.

Truva: Çanakkale Hısarlıtepe’dedir. Üst üste 9 yerleşim merkezi bulunmuştur.

Alişar: Yozgat’ta bulunur.7 kat yerleşim merkezi bulunmuştur.

Alacahöyük: Çorum’dadır.4 yerleşim merkezi bulunmuştur.

 

İLK ÇAĞDA ANADOLU’DAKİ BAZI YER VE BÖLGE İSİMLERİ

Kapadokya: Kayseri, Nevşehir, Malatya, Yozgat

İyonya: İzmir,Aydın ve çevresi

Bitinya: İzmit ve çevresi

Frigya: Kütahya, Polatlı ve çevresi

Pamfilya: Antalya

Dardanya: Çanakkale ve çevresi

Lidya: Manisa, İzmir ve Fethiye

Likonya: Konya ve çevresi

Psidya: Isparta ve çevresi

Paflagonya: Giresun ve çevresi 

 

KÜLTÜR VE UYGARLIK

Kültür: Bir millete ait maddi ve manevi değerlerdir.

Uygarlık (medeniyet): Savaş, göç, ticaret gibi yollarla yayılmış kültürlerin birleşmesiyle oluşan bütün insanlığın ortak değerleridir.

Not: Kültür milli, uygarlık evrenseldir.

 

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI

Çin Uygarlığı:

 • Çin dünyanın en uzun tarihine sahip devletlerindendir.
 • Temelinde Türk, Moğol ve Tibetlilerin etkisi vardır.
 • Araba, Tunç ve çömlek yapımını Türklerden öğrenmişler, Türk askerlik sisteminden etkilenmişlerdir.
 • Maden az olduğu için porselen sanatı oldukça gelişmiştir.
 • İpek ve ipek böcekçiliği yaygındır.
 • MÖ XI .yüzyılda mürekkebi bularak yazılarını ipek üzerine yazmışlardır.
 • Matbaa, barut ve pusulayı icat etmişlerdir.
 • Tao, Konfiçyüs ve Budizm en yaygın dinleridir.
 • Halk soylular ve köleler diye ikiye ayrılır.
 • Ünlü Çin Seddi’ni Türklerden korunma amacıyla yapmışlardır.

 

Hint Uygarlığı:

 • Tarih boyunca birçok istilaya uğraması nedeniyle pek çok kültür oluşmuş ve sürekli ve güçlü bir Hint devleti kurulamamıştır.
 • Hindistan’a yerleşen ”ari kavimler” özlerini yitirmemek için “kast sistemini” meydana getirmişlerdir. dersimiz.com

Kast sistemi: Babadan oğla geçen bir meslek gruplaşmasıdır. Bu sistemde herkes babasının mesleğini devam ettirmek zorundadır. Daha aşağı kastlarla akrabalık kurulamaz ve evlenilemez.

Kastlar 4 gruba ayrılır.

1.Din adamları (Brahmanlar)

2.Soylular ve askerler (Kşatriyalar)

3.Tüccar, çiftçi ve zanaatkarlar(Vaysiyalar)

4.işçiler (Südralar)

Kast dışı kalanlara “paryalar” denilmiştir.

 • Hindistan’da eski inançlar “veda“ denilen kitaplarda toplanmıştır.
 • Brahmanizm, Budizm, Taoizm, Hinduizm gibi dinler yaygındır.

 

İran Uygarlığı:

 • İran Uygarlığını “Medler ve Persler” oluşturmuştur.
 • Persler bilinen ilk posta teşkilatını kurdular.
 • Kendilerine ait “Pers üslubunu “oluşturdular.
 • Pers kralı ülkeler veya krallar kralı (Şehin Şah) diye anılırdı.
 • Persler “satraplıklara (eyaletlere)” ayrılmış ve merkezden atanan ”satrap“ denilen valiler tarafından yönetilirdi.
 • İranlılar “Zerdüşt(ateşe tapıcılık)” dinine inanırdı.
 • Persler Asya’da çivi yazısını kullanan son uygarlıktır.

Ekleyen : Sedat Kınayı