Bilgisayar Ağlarındaki Elemanlar

Bilgisayar Ağlarındaki Elemanlar

Server (Sunucu): Server, dosya depolamak ve bu dosyalara ağ üzerinden erişmek için kullanılan basit bir sistem olabileceği gibi, birçok hard-disk içeren, yedekleme üniteleri ve cd-rom sürücüleri olan kompleks sistemler de olabilir. Sunucular genelde, veritabanı dosyalarını, birçok yazılım istemcisinin erişimine sunar. Printer, fax makinaları, modemler, internet erişimi, vs. gibi kaynakların ağ üzerinde paylaşılmasına yardımcı olur.

Client (İstemci) / Workgroup (İş İstasyonu): Server'a bağlanan bilgisayarlara istemci (client) denir. İstemci bilgisayarların kendilerine özgü işletim sistemi ve bağlı çevre birimleri de varsa İş İstasyonu (Workgroup) adını alırlar.

pchublarıHub:  Hub'ın görevi, kendisine ulaşan sinyalleri alıp yine kendisine bağlı olan ağ ekipmanlarına dağıtmaktır. Hub bu islem sırasında bir tekrarlayıcı görevi görür ve sinyali güçlendirir. Genellikle birbirine yakın iş istasyonlarını, çevre birimlerini ve sunucuları birbirine bağlamak amacıyla kullanılırlar.

(LAN = Local Area Network) Yerel Ağ : Yerel ağ (LAN), aynı yapı içindeki sınırlı bir alanda birbirine bağlanmış bilgisayarlardan oluşur. Örneğin, Internet kafeler, yerel ağın oluşumuna güzel bir örnektir.
LAN'larda temel amaç, aynı yapı içinde kullanılan bilgisayarların bazı donanımları paylaşmasını, ortak çalışma ortamını sağlayarak zamandan tasarruf edilmesi sayesinde bilginin hızlı bir şekilde okunması ve işlenmesini sağlamaktır. Örneğin bir oda içersinde 10 bilgisayar olduğunu farzedelim. Her bir bilgisayarın sürekli yazıcı kullanması gereklidir. Eğer ağ ortamı yoksa, bunu ya hepsine ayrı ayrı yazıcı bağlayarak halledersiniz ya da kim doküman çıkaracaksa o kişi dokümanını depolama aygıtlarından birine kaydedip yazıcının bağlı olduğu bilgisayardan çıkış alarak sorunu halleder. Birinci yöntem masraflı bir yöntem, ikinci yöntem ise çalışma performansını düşüren ve çok zaman kaybına sebep olabilecek bir yöntemdir.
Bu sorunu ufak bir ağ kurarak ve yazıcının kullanım sıklığına bağlı olmak kaydıyla ağa bağlı bir ya da iki bilgisayara yazıcı kurup, bu yazıcıları da ağdaki diğer bilgisayarların kullanımı için paylaşıma açıp çözebiliriz. Böylece hem maddi yönden tasarruf sağlanır, hem de çalışma performansı artar.

Switch: Switch'ler daha kompleks ve daha verimli hublardır. Portları arasında direk kanal oluşturma yeteneği vardır. Network performansını arttırır. Hublarla birbirine bağlı network sistemleri bu switchler yardımıyla birbirine bağlanır. Genellikle farklı bölgelerdeki yerel ağların (LAN) bağlanması amacıyla kullanılırlar.dersimiz.com
(WAN = Wide Area Network) Geniş Alan Ağ :
Coğrafi olarak uzak mesafelerdeki yerel ağları ve bilgisayarları birbirine bağlamak için kullanılır. Örneğin iki şehir arasındaki bilgisayarlar ya da iki ülke arasındaki bilgisayarlar WAN ağıyla birbirine bağlanabilir. WAN ağına en iyi örnek olarak Internet gösterilebilir. Bir switch yardımıyla internete açılan LAN'a bağlı bilgisayarlar, uzak bir konumdaki diğer LAN'a bağlantı kurabilirler.
Server Tabanlı Networkler :
Server tabanlı ağlarda "server" ağın yöneticisidir. Ortak kullanılacak tüm aygıtlar server'a bağlıdır. Bu ağlarda sunucu, ortak kullanima açılan yazılım, printer, fax modem, internet erişimi gibi kaynakları, istemcilerin erişimine sunar.
Sunucu bir hakem gibi davranır ve kendisine bağlanmak isteyen aygıtlar ve kullanıcıların; erişim haklarına göre veriye ulaşımını sağlar.

Peer-to-Peer (Noktadan Noktaya) Networkler
Bu ağ yapısında server kullanılmaz, herbir istemci kendi hard diskine sahiptir. İstemciler diğer istemcilerin kullanımına açmak istedikleri veri veya servisi paylaştırırlar (Bilgisayarlardaki yazılım ya da veriler olabileceği gibi bu bilgisayarlara bağlı çevre birimleri de paylaşıma sunulabilir).


Ekleyen : notbak.com