Haçlı Seferleri ve Türkiye Selçuklularının Yükselişi

HAÇLI SEFERLERİ VE TÜRKİYE SELÇUKLULARININ YÜKSELİŞİ

Haçlı seferleri: Avrupalı Hıristiyanların İslam dünyası üzerine 1096-1270 yılları arasında düzenledikleri 8 büyük sefere Haçlı Seferleri adı verilmiştir.

Haçlı seferlerinin ilk dördü daha önemlidir.

Not: Bu seferlere Haçlı seferleri denilmesinin nedeni; seferlere katılan Hristiyanların giysilerinin ve silahlarının üzerine haç işaretini koymalarıdır.

 

HAÇLI SEFERLERİNİN NEDENLERİ

Dini nedenler:

1. Hıristiyanların kutsal yerleri özellikle Kudüs’ü Müslümanlardan geri almak istemesi.

2. Papa ve din adamlarının nüfuzlarını arttırmak istemeleri.

 

Siyasi nedenler:

1. Avrupalıların Türkleri Anadolu ve çevresinden uzaklaştırmak istemeleri.

2. Bizans’ın Avrupa’dan yardım istemesi.

3. Derebeylerin ve şövalyelerin macera aramaları.

 

Ekonomik nedenler:

1. İslam dünyasının zenginliği, Avrupa’nın fakirliği.

2. Toprak sahibi olmak isteyen soyluların isteği.

 

I. Haçlı Seferi:

Piyer Lermit adındaki bir papazın girişimleriyle 600 bin kişilik başıboş ve düzensiz bir ordu İstanbul önlerine geldi. Bizans İmparatoru onları Anadolu’ya geçirdi. I.Kılıç Arslan Haçlılara baskınlar yaptı. Haçlılar Kudüs önlerinde 50 bin kişi kalmışlardı. Haçlılar Antakya, Kudüs ve Urfa’yı aldılar. Kudüs’te krallık kurdular.

 

II. Haçlı Seferi:

Musul Atabeyi Nurettin Mahmut Zengi’nin Urfa’yı alması üzerine ilk seferde bulunmayan Alman ve Fransız imp. katılmış ve başarılı olamamışlardır.

 

III. Haçlı Seferi:

Selahattin Eyyubi’nin Hittin Savaşı ile Kudüs’ü alması üzerine Alman İmp., Fransa ve İngiltere Kralları Anadolu’ya gelmiş II. Kılıç Arslan ve Selahattin Eyyubi ile savaşmış fakat başarılı olamamamışlardır.

 

IV. Haçlı Seferi:

Haçlılar deniz yoluyla Suriye’ye giderken Bizans’ta tahta geçmek isteyen Aleksios’un daveti üzerine İstanbul’a gelerek şehri yağmalamışlar ve İstanbul’da 1204 yılına kadar süren bir Latin Krallığı kurdular. İstanbul’dan Haçlıların zulmünden kaçan Rumların bazıları İznik’te İznik Rum Devleti’ni, Bir kısım Rumlarda Trabzon’da Trabzon Rum İmparatorluğunu kurdular. dersimiz.com

 

Not: Bu devlet Fatih tarafından 1461’de ortadan kaldırıldı.

 

HAÇLI SEFERLERİNİN SONUÇLARI:

Dini:

Siyasi:

Ekonomik:

Kültürel:


Ekleyen : Sedat Kınayı