Almanca Artikeller (der Artikel) ve İsimler (Substantive)

ALMANCA ARTİKELLER ( der ARTİKEL ) 

 

Almanca'da isimlerin 3 cinsi mevcuttur.Her isim bu üç gruptan birine dahildir. 
Bunlar ; 

1) Erkek İsimler (Eril Cins) 
2) Dişi İsimler (Dişi Cins) 
3) Cinsiyetsiz İsimler (Nötr Cins) 

Almanca'da genel olarak cinsiyeti erkek olan kelimelerin artikeli "der", cinsiyeti dişi olanların artikeli "die" , cinsiyetsiz olanların artikeli ise "das" tır.Fakat bu bilgi genelleme yapılarak verilmiştir.Bazı istisnaları Mevcuttur.


1) Cinsiyeti Erkek Olan İsimler : 


Daha önce de incelemiş olduğumuz gün, ay, mevsim isimleri, yönler ve rüzgar isimleri, cinsiyeti erkek olan tüm canlılar, para birimlerinin büyük çoğunluğu, maden isimlerinin büyük çoğunluğu ve -en,-ich,-ig,-ast harfleriyle biten isimler Erkek Cinstir. 

 

2) Cinsiyeti Dişi Olan İsimler : 


Dişi canlılar, tüm sayılar, meyve, ağaç, çiçek isimleriyle ırmak, nehir isimleri ve -in,-e,-ei,-ung,-heit,-ion,-keit harfleriyle biten isimlerin büyük çoğunluğu Dişi Cinstir. 

 

3) Cinsiyetsiz Olan İsimler : 


Ülke ve şehir isimlerinin büyük çoğunluğu, hem dişi hem de erkek canlılar için ortak kullanılan isimler ve canlıların yavruları, aaaal adları ve fiil veya sıfattan türetme tüm isimler Cinsiyetsizdir. 

 

ARTİKELİ DER OLAN İSİMLER


– Gün isimleri, ay ve mevsim isimleri der artikeliyle kullanılır.
– Yön ve rüzgar isimleri der artikeliyle kullanılır.
– Cinsiyeti erkek olan tüm canlıların isimleri (koç,boğa,horoz vs.) der artikeliyle kullanılır.
– Tüm para birimleri der artikeliyle kullanılır.(die Mark:mark, das Pfund:sterlin,die Krone:kron hariç)
– Otomobil markaları der artikeliyle kullanılır.
– -ig – ing – ich – ast – and – ant – ent – en – eur – ier – iker – s – ist – ismus – or – är harfleriyle biten kelimeler der artikeliyle kullanılırlar.

 

ARTİKELİ DİE OLAN İSİMLER

 

– Bütün dişi canlılar (das Weib:kadın ve das Mädchen:kız çocuğu hariç)
– Hangi cinsten olursa olsun bütün isimlerin çoğul hali
– Sayılar
– Meyve, ağaç ve çiçek isimleri (der Apfel:elma hariç)
– Son harfi -e olup da genelde iki heceli olan isimler
– Bir geminin ismi ne olursa olsun artikeli die’dir.
– Son harfleri; in, ion, ei, tät, heit, ung, schaft, keit, ere, elle, itis, ive, ose, a, ade, age, ette, ine, ie, sis, ik, ur, enz, ille, üre, anz olan isimler artikeli die olan isimlerdir.

 

ARTİKELİ DAS OLAN İSİMLER

 

– Hem dişi, hem de erkek canlılar için ortak kullanılan isimler ve her canlının yavrusu – Fiil veya sıfattan türetilme isimler
– Kimyasal elementler
– Sinema, cafe, otel gibi yerlerin isimleri
– Son harfleri; ing, ma, icht, chen, tum, ett, tel, lein, ment, in olan isimlerin artikeli das’dır.
 

ARTİKEL TABLOSU

 

artkltbls

 

Not:

der artikeli r veya m harfleriyle gösterilir. 
die artikeli e veya f harfleriyle gösterilir. 
das artikeli s veya n harfleriyle gösterilir.


Ekleyen : dersimiz.com