Asit Yağmurları

Asit yağmuru, asidik kimyasalların yağmur, kar, sis, çiy veya kuru parçacıklar halinde yeryüzüne düşmesine verilen isimdir. Atmosfere yayılan kükürt dioksit ve azot dioksit gazlarının kimyasal dönüşümlerden geçtikten sonra bulutlardaki su damlacıkları tarafından emilmesi ile oluşur.

asit yağmuru

Asit Yağmurları Nasıl Oluşur?

Fosil yakıtlar, egzoz dumanları ve fabrika bacalarından çıkan CO2 (karbon dioksit), SO2 (kükürt dioksit) ve NO2 (azot dioksit) gibi gazlar atmosfere yayılmaktadır. Hava kirliliğine sebep olan bu gazlar atmosferdeki su (H2O) ile tepkimeye girerler. Sonuçta H2SO4 (sülfürik asit), HNO3( karbonik asit) gibi asidik özellikteki bileşikler oluşur. Bu tür gazların yağmur, kar, dolu şeklinde yeryüzüne yağması asit yağmuru olarak adlandırılır.

 

Asit Yağmurlarının Zararları

Resimde asit yağmurlarında zarar görmüş bir eski eser görülmektedir.

 

asitzarar

Asit Yağmurlarına Karşı Alınabilecek Önlemler

1- Hava kirliliği ve asit yağışlarının çevreye, özellikle bitkilere olan etkisinin kesin sonucu ve buna karşı isabetli önlemler alınmak isteniyorsa, çok sayıda bilimsel denemenin yapılması gerekir.

2- Yakıtlardaki kükürt oranı azaltılmalı,

3- Alternatif enerji kaynakları kullanılmalı,

4- Kentlerin kurulma yerleri topografik açıdan iyi saptanmalı,

5- Kışın yaprak döken bitkiler ekilmeli,

6- Yakıtların (araç ve meskenlerde) kalitesi kontrol edilmeli,

7- Hava kirliliğine dayanıklı bitkiler ekilmeli,

8- Bacalara filtre takılmalı,

9- Araçların bakımı zamanında yapılmalıdır.


Ekleyen : dersimiz.com