Çoğul Yapma

ÇOĞUL YAPMA

İngilizcede isimleri çoğul yapmak için genel olarak sonlarına s eklenir. Bu s Türkçedeki «ler, lar» eklerinin yerini tutar.

 

This bu these bunlar

That şu those şunlar

It o they onlar

 

are kelimesi de is fiil ekinin çoğul şeklidir.

 

 

Çoğul cümle

these, those

are

çoğul halde

veya they

 

isim

These

are

horses.

Those

are

girls.

These

are

windows.

They

are

students.

 

 

What ile çoğul soru cümlesi

What

are

these, those

 

 

veya they

What

are

those?

What

are

these?

What

are

they?

 

 

Olumsuz çoğul cümle

these, those

are

not

çoğul halde

veya they

 

 

İsim

These

are

not

boats.

Those

are

not

students.

These

are

not

doors.

They

are

not

apples.

 

 

Çoğul soru cümlesi

are

these, those

çoğul halde

 

veya they

isim

Are

these

teachers?

Are

they

boats?

Are

they

boys?

Are

those

trees?

 

 

Çoğul isimlere 's ilavesi (İsim tamlaması konusuna bakınız)

 

Çoğul halde bulunan isimlerin sonunda s bulunduğu için bunlarla isim tamlaması yapılırken 's ilave edilmez, sadece ' konulur.

 

The teacher's room öğretmenin odası

The teachers' room öğretmenlerin odası

The boy's bags çocuğun çantaları

The boys' bags çocukların çantaları

The doctors' boks. Doktorların kitapları

My sisters'room. Kız kardeşlerimin odası

Your brothers' house. Biraderlerinizin evi.

The girls' names kızların isimleri

 

The girls' bags are in your room. Kızların çantaları, sizin odanızdadır.

His teachers' cars aren't new. Onun öğretmenlerinin otomobilleri yeni değildir.

The nurses' hatsa are white. Hemşirelerin şapkaları beyazdır.

The doctors' cars are in front of the school. Doktorların otomobilleri okulun önündedir.

The soldiers' horses are black Askerlerin atları siyahtır.

 

 

Çoğulda İstisnalar

İngilizce de sayıca çok aza olan bazı isimler vardır ki bunların çoğulu s ilavesiyle yapılmaz, kelimede değişiklik olur.

 

Man adam men adamlar

Woman kadın women kadınlar

Child çocuk children çocuklar


Ekleyen : dersimiz.com