Hak ve Özgürlük Kavramları

HAK VE ÖZGÜRLÜK KAVRAMLARI

Hak (El-Hakk): 1. Allahü teâlânın güzel isimlerinden. Vâcib-ül-vücûd yâni varlığı lâzım olan, hiç yok olmayan, dâimâ var olan ve kendisinden başkası yaratmaya lâyık olmayan. 2. İslâmiyet. 3. Gerçek, doğru. 4. Alacak. 5. Pay, hisse. 6. Hâtır, hürmet. 7. İnsanın yapması lâzım gelen şey.

 

Adâlet: Her işte hakkı gözetme ve orta yolu tutma. Haklıya hakkını verme. Haksızlıktan sakınma. Zulmün zıddı, kânun önünde eşitlik.

 

Nafaka: İnsanın yaşayabilmesi için, yiyecek, giyecek ve ev gibi lâzım olan şeyler.

 

İnanç Özgürlüğü: İnandığı dini yaşama özgürlüğü.

 

Düşünce Özgürlüğü: Fikir özgürlüğü.

 

Eğitim Hakkı: Eğitim ve öğretim görme hakkı.

 

Yaşam Hakkı: Yaşama ve hayatta kalma hakkı.

 

Sağlık Hakkı: Sağlık kurumlarından özgürce istifade etme hakkı.

 

İbadet Hakkı: İnandığı dinin hükümlerine göre yaşama ve ibadet etme hakkı.

 

Mülkiyet Hakkı: Mülk edinme özgürlüğü.

 

Kul Hakkı: Hakkı olmadan bir başkasının hukukunu çiğneme, tecavüz etme.

notbak.com

Vergi: Verilen şey, verilmek zorunda olunan değer; toplum menfaat ve işlerinin düzenlenmesi için fertlere yüklenilen malî mükellefiyet.

 

Devlet: Manevî kişiliği ve belirli bir anayasal düzeni olan egemenlik sahibi, sınırları belli bir ülkeye sahip, bir hükümete ve ortak kanunlara bağlı teşkilâtlı millet veya milletler topluluğunu meydana getiren siyâsi teşekkül.

 

Hak ve Özgürlük Kavramları

Hak: Bir şeyi yapabilme yetkisidir. İnsanların sahip olduğu her hak, ona saygı gösterilmesi zorunluluğunu da beraberinde getirir, aynı zamanda da başkalarına birtakım sorumluluklar yükler. Örnek: Bir çocuğun eğitim hakkı anne-babaya, devlete birtakım sorumluluklar yükler.

Haklar tarihsel zaman içinde değişiklik arz edebilir. Örnek: Önceden hak sayılan çok evlilik ve kölelik bugün hak sayılamaz;  aynı şekilde 1928 den önce seçme seçilme kadınlar için hak değildi ancak 1928 den beri hak olduğu kabul edilmiştir.

 

Özgürlük: Bir insanın başkalarına zarar vermeden, düşündüğü ve dilediği şeyi yapabilmesidir. İnsanın doğuştan sahip olduğu, vazgeçilmesi ve devredilmesi mümkün olmayan hakları kullanabilmesidir.

Fertlerin insanca bir yaşam sürebilmeleri için özgür olmaları şarttır. Bu nedenle devlet bu özgürlükleri kanunla güvence altına almak ve rahatça kullanılmasını sağlamak devletin temel görevlerindendir.

 


Ekleyen : dersimiz.com