Karadeniz İklimi (Türkiye'de İklim Tipleri)

KARADENİZ İKLİMİ

        Ülkenin kuzey kesiminde, kıyı boyunca uzanan bir şerit üzerinde etkisini sürdürür. Kıyıya koşut dağ sıralarında varlığı, bu şeridin geriye doğru genişlemesini sınırlar. Denizin etkisine bağlı olarak yazlar ılık, kışlar az soğuk geçer. Özellikle; Doğu Karadeniz kıyılarında kışların daha ılık geçtiği görülür. Bunda, Kuzey rüzgârlarını önleyen Kafkas Dağları’nın oluşturduğu doğal engel kadar, kış mevsiminde Karadeniz üzerinde oluşan alçak basıncın yarattığı ılık hava akımlarının da rolü büyüktür. Yıllık ortalama sıcaklık, yaklaşık 13 C –14 °C‘dir. Yıllık sıcaklıklarda batıdan doğuya doğru artışlar görülür. En soğuk ayın (Ocak ve Şubat) ortalama sıcaklığı 6-7 °C, en sıcak ayın (Temmuz-Ağustos) ortalama sıcaklığı 22-23 °C arasındadır.

 

          Kıyı kesiminde zaman zaman yükselen sıcaklıklar, nem oranının fazlalığı, dolayısıyla havayı bunaltıcı duruma sokar. Yaz günleri, hava sık sık bulutlarla kaplanır. İlkbahar, kışın uzantısı gibi serin geçer. Yaz sıcaklıkları sonbaharda da sürer. Bu iklim tipinin görüldüğü alanda şimdiye kadar saptanan en düşük sıcaklık değeri  -8 °C (Zonguldak), en yüksek sıcaklık değeri 40,5 °C (Zonguldak) dir. dersimiz.com

 

         Karadeniz kıyılarında iklimin en önemli özelliği, her mevsimin yağışlı geçmesidir. Bu bölge Türkiye’nin en çok yağış alan kesimidir. Yağışlar Doğu Karadeniz’de özellikle Hopa ile Sürmene arasında en yüksek değerlere ulaşır. Yağış maksimumu sonbahar ve kış; minimumu ilkbahar sonu, yaz başlangıcına rastlar. Kıyı gerisinde yükselen dağların denize bakan yamaçları, kıyı kesiminde daha fazla yağış alır. Kışın bu yamaçlar, yer yer kar örtüsü ile kaplıdır. Dağların güney yüzlerinde ve iç kesimlerindeyse yağış miktarı, İç Anadolu’yu andıracak biçimde azalır. Yağışlı günler sayısı bakımından ülkenin en yüksek değerleri Karadeniz kıyılarındadır. Yağışlı gün sayısı batıdan doğuya doğru artar. İç kesimlerinde ise oldukça azalır, kar yağışlı günler, kıyı kesiminde on günden az iç kesimlerde yirmi günden fazladır.

 

        Ülkemizde bulutlu ve kapalı günler bakımından en düşük değere Karadeniz kıyılarında ulaşılır. Bağıl nem oranı % 77, rüzgâr yönü kuzeybatı ve güneydoğudur.

 

        Karadeniz iklimi nemlilik derecesine ve termik şartlara göre 3 alt tipe ayrılır.

1. Doğu Karadeniz İklimi: 1000-2000 mm arasında yıllık yağış; en çok yağış sonbaharda; Kışlar ılık.

2. Batı Karadeniz İklimi: Kışın ve yazın daha düşük sıcaklıklar; kıyılarda yüksek, iç kısımlarda az yağış.

3. Orta Karadeniz İklimi: Orta miktarda yağış; yaz kuraklığı kısa ama belirgin.


Ekleyen : dersimiz.com