Kinetik Enerji

Mekanik Enerji: Sürtünmesiz sistemdeki bir maddenin kinetik ve potansiyel enerjisinin toplamına mekanik enerji denir.

 

Kinetik Enerji:

Hareket hâlindeki cisimlerin de iş yapabilme yetenekleri (enerjileri) vardır. Buna göre, hareket eden cisimlerin hareketlerinden dolayı sahip oldukları enerjiye kinetik enerji denir. Durgun hâldeki (hareketsiz) cisimlerin kinetik enerjileri yoktur.

 

Hareket hâlindeki araçlar, uçan kuş, deniz dalgaları, rüzgar santrallerinin dönen pervaneleri, koşan insanlar kinetik enerjiye sahiptir.

 

Kinetik enerji (EK), cisimlerin kütle ve hızına bağlıdır. Kütlesi m, hızı v olan cismin kinetik enerjisi,

kintk bağıntısı (formülü) ile hesaplanır.

Ek : Kinetik enerji ( J )

m : Kütle (kg)

v : Hız (m/s)

? Sürtünmesiz yatay düzlemde bir cismin üzerine yapılan iş o cismin kinetik enerji değişimine eşittir.

? Ek = F?X   (Burada ?X yer değiştirme, F Kuvvet)

Eğer cisim başlangıçta duruyorsa, yapılan iş cismin kazandığı kinetik enerjiye eşittir.

 

ÖRNEK 1: Kütlesi 10 kg olan bir araç 20 m/s hızla gittiğine göre, kinetik enerjisi kaç joule dür? (2000 J)

 

fzkÖRNEK 2: Yatay ve sürtünmesi önemsiz zemindeki M noktasından 5 m/s lik hızla geçen 400 gram kütleli cisim N noktasından 10 m/s lik hızla geçiyor. Buna göre;

a) Cismin kinetik enerjisi kaç joule değişmiştir?

b) Cismin hızının artmasına neden olan F kuvveti kaç N dur?

a) 15 J b) 5 N


Ekleyen : dersimiz.com